None

Zagrożenia i społeczne konsekwencje pandemii – relacja z konferencji

19 marca 2021 roku odbyła się Krajowa Konferencja Naukowa „Zagrożenia i społeczne konsekwencje pandemii”. Celem konferencji było stworzenie przestrzeni do interdyscyplinarnej wymiany wyników badań i poglądów, które podejmują tematykę społecznych implikacji pandemii COVID-19 oraz związanych z nią zagrożeń.
Pandemia COVID-19 wywołała wieloaspektowy kryzys, który wykroczył poza ramy kryzysu zdrowotnego, gospodarczego czy społeczno-politycznego, a jego implikacje muszą być rozpatrywane wielowymiarowo. Pandemiczny stres, lęk, doświadczenie izolacji społecznej, zawieszenie działalności legislacyjnej wielu krajów, zamykanie instytucji edukacyjnych, odwoływanie wydarzeń kulturalnych, sportowych czy religijnych i inne rezultaty działań, ukierunkowanych na ograniczenie rozprzestrzeniania się zachorowań, prowokują do stawiania pytań, wymiany wyników badań oraz skonfrontowania dotychczasowego stanu wiedzy z nowymi ustaleniami. Ta problematyka stała się motywem przewodnim konferencji.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Katedrę Edukacji dla Bezpieczeństwa Instytutu Teorii Bezpieczeństwa Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj we współpracy z Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katedrą Bezpieczeństwa Społecznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Konferencja rozpoczęła się sesją plenarną, w której zaprezentowane zostały dwa wykłady - „Katastrofa pandemii. Dyskurs naukowy i ekspercki w czasach pandemii koronawirusa. Diagnozy, prognozy i remedia” (dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, UJ) oraz „Rola mediów w kształtowaniu nastrojów społecznych w czasie pandemii” (dr Adam Kruk, dziennikarz, producent telewizyjny i filmowy). Następnie uczestnicy spotkania mogli uczestniczyć w wybranych panelach tematycznych.

W konferencji uczestniczyło ponad 90 uczestników, reprezentujących 36 krajowych i zagranicznych instytucji naukowych, służb mundurowych oraz organizacji pozarządowych. Łącznie podczas konferencji wystąpiło 52 prelegentów wygłaszając 49 referatów. Referaty spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji i sprowokowały żywą debatę na temat zagrożeń i społecznych aspektów pandemii.