None

Certyfikacja kształcenia studentów Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

25 marca 2021 roku odbyło się webinarium naukowe pt. "Kandydat do tytułu European Junior Logistician oraz European Senior Logistician - wymagania a możliwości", zorganizowane przez Katedrę Podstaw Logistyki Instytutu Logistyki Wydziału Zarzadzania i Dowodzenia ASzWoj.
W wydarzeniu naukowym licznie wzięli udział przedstawiciele wojskowych i cywilnych podmiotów gospodarczych, członkowie Rady Programowej kierunku studiów logistyka – beneficjenci kadr logistycznych kształconych przez WZiD oraz przedstawiciele kliku kluczowych, krajowych ośrodków naukowych.

Webinarium było doskonałą okazją do identyfikacji potrzeb logistycznego rynku pracy oraz dyskusji o możliwościach uatrakcyjnienia oferty kształcenia skierowanej do studentów logistyki. Do potrzeby wymiany poglądów na temat wzmocnienia pozycji absolwentów kierunku logistyka poprzez certyfikację ich kompetencji logistycznych nawiązał dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec. Profesor Jałowiec zaznaczył, że „(…) podejmowane od kliku lat w Akademii Sztuki Wojennej działania w zakresie dostosowania oferty kształcenia dla potrzeb współczesnego i prognozowanego rynku pracy przynoszą już wymierne efekty, a jednym z nich jest pełna zgodność oferty programowej WZiD z wymogami krajowych i światowych jednostek certyfikujących. Nadszedł już czas, aby poddać certyfikacji nasze programy, co w konsekwencji wyróżni naszych absolwentów na rynku pracy oraz zapewni im poświadczenie kompetencji zawodowych poszukiwanych przez krajowych i światowych operatorów logistycznych.”.

Dostosowanie treści nauczania na kierunku logistyka WZiD do oczekiwań Europejskiego Towarzystwa Logistycznego jest dużym wyzwaniem, jednak zdobycie certyfikowanych kompetencji logistycznych przez absolwentów ASzWoj znacznie podniesie ich kwalifikacje zawodowe i otworzy drogę na krajowe i zagraniczne rynki pracy. „Wypowiedziane poglądy utwierdziły nas w przekonaniu, że nasze kierunki poszukiwań związane ze wzbogaceniem oferty dydaktycznej kierunku logistyka są właściwe, a modyfikacja treści kształcenia pod względem przygotowania absolwentów do certyfikacji godna uwagi.” - stwierdził, podsumowując webinarium, dyrektor Instytutu Logistyki WZiD dr hab. inż. Stanisław Smyk.

Certyfikowana logistyka już wkrótce w ofercie Akademii – zapraszamy!