None

BRAMA OTWARTA!

Doskonalenie umiejętności oficerów w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia działań taktycznych – to główny cel ćwiczenia pk. BRAMA-21.
Studenci i słuchacze Wydziału Wojskowego rozpoczęli ćwiczenie studyjne, w którym wcielając się w rolę oficerów sztabów dywizji i brygady realizują cykl decyzyjny procesu dowodzenia i rozwiązują złożone zadania taktyczne.

Specyfiką ćwiczeń pk. BRAMA-21 jest ich dwuszczeblowość, co pozwala także na ocenę przepływu informacji między ćwiczącymi sztabami. W ćwiczeniu biorą głównie udział studenci Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych (PSOT) oraz słuchacze Wyższego Kursu Operacyjno-Strategicznego (WKOS) i Wyższego Kursu Sztabowego (WKS). Ponadto, w ćwiczenie zaangażowana jest grupa cywilnych studentów Wydziału Wojskowego ASzWoj, którzy odgrywają role przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej regionu dotkniętego konfliktem zbrojnym.

W etapie przygotowawczym ćwiczenia studenci zostali wprowadzeni w fikcyjną sytuację społeczną, ekonomiczną oraz polityczno-militarną, będącą źródłem konfliktu. Jak podkreślił kierownik ćwiczenia, prorektor ds. dydaktycznych ASzWoj płk dr hab. Leszek Elak  — Ćwiczenie pk. BRAMA-21 zostało tak skonstruowane, by studenci (żołnierze) mogli rozwiązywać wiele problemów, czasu kryzysu i wojny, nie tylko w sferze militarnej. Ich głównym celem jest doskonalenie wiedzy i umiejętności zapewnienia ochrony i obronny ludności cywilnej oraz integralności terytorialnej kraju.

Studenci i słuchacze wojskowi ASzWoj doskonalą również swoje umiejętności planowania współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej oraz podmiotami cywilnymi znajdującymi się w strefie ogarniętej działaniami zbrojnymi.
Pracę ćwiczących sztabów wspiera system wspomagania dowodzenia C3IS HMS Jaśmin. Studenci i słuchacze korzystają także z innych systemów: JEMM, JTS, FAST, JChat, ISS, ZZKO TOPAZ. Kierownictwo ćwiczenia kładzie szczególny nacisk na pracę w terenie. Liczne rekonesanse pozwalają zweryfikować decyzje ćwiczących podjęte w oparciu o mapę. Na korzyść studentów działa również Mobilny Zespół Zabezpieczenia Geograficznego (MZZG) oferując im zaawansowane cyfrowe analizy środowiska działań.

Dodatkowo, w ćwiczeniu udział biorą przedstawiciele: Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, Centralnej Grupy Działań Psychologicznych w Bydgoszczy, 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia w Białobrzegach, Szefostwa Rozpoznania Geoprzestrzennego i oczywiście WOT. W tym roku ćwiczenie BRAMA-21 prowadzone jest w pełnym reżimie sanitarnym. Warunkiem udziału w ćwiczeniu jest negatywny test na COVID-19. Do czasu zakończenia ćwiczenia jego uczestnicy są odseparowani od otoczenia zewnętrznego. Warto podkreślić, że decyzje ćwiczących zostaną ocenione z wykorzystaniem systemu symulacyjnego JTLS-GO eksploatowanego przez Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj.