None

Webinarium nt. „Koncepcja reform służb mundurowych w świetle nowych uwarunkowań społecznych”

Studenci i uczniowie szkół mundurowych!
Serdecznie Was zapraszamy i zachęcamy do udziału w wykładzie online gen. bryg. mgr. inż. Andrzeja Pawlikowskiego nt. „Koncepcja reform służb mundurowych w świetle nowych uwarunkowań społecznych”.

Gen. Pawlikowski jest ekspertem bezpieczeństwa i ochrony, którego wiedza związana jest z wieloletnim stażem pracy w jednostkach specjalnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prezesowi Rady Ministrów. Był także dwukrotnym byłym Szefem Biura Ochrony Rządu odpowiedzialnym za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie oraz pomysłodawcą i twórcą nowej służby ochronnej w Polsce realizującej swoje ustawowe zadania od 1 lutego 2018 roku – Służby Ochrony Państwa. Obecnie jest profesorem na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej.

Prelekcja odbędzie się 25.02.2021 r. w godz. 11.30-12.30 na platformie MS Teams.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Wydział Bezpieczeństwa Narodowego.