None

Otwarcie laboratorium TOPAZ

7 zdjęć w galerii
19 lutego 2021 roku w Akademii Sztuki Wojennej odbyło się uroczyste otwarcie laboratorium ZZKO TOPAZ, którego dokonali Rektor-Komendant uczelni gen. bryg. dr Robert Kosowski oraz Wiceprezes GRUPY WB Adam Bartosiewicz.
Rozpoczęcie działalności laboratorium jest pierwszym wymiernym efektem zawartego w 2020 roku porozumienia o współpracy między Akademią Sztuki Wojennej a spółką WB Electronics S.A. Przedmiotem umowy jest realizacja wspólnych projektów na potrzeby Sił Zbrojnych RP.
 
Zasadniczym celem nawiązania współpracy między przedsiębiorstwem wchodzącym w skład GRUPY WB (producenta zintegrowanych systemów zarządzania walką) a Akademią Sztuki Wojennej kształcącą kadry wojskowe, jest prowadzenie wspólnych badań naukowych w tym obszarze oraz integrowanie systemu TOPAZ z innymi systemami.

Wdrożenie laboratorium w Akademii Sztuki Wojennej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarówno Akademii, jak i jej studentów. Adaptacja nowych rozwiązań w procesie kształcenia, prowadzenie badań, zbieranie doświadczeń i formułowanie wniosków będą niezwykle korzystne dla dalszego rozwoju systemu, a tym samym zdolności operacyjnych Wojsk Rakietowych i Artylerii.
 
Oprzyrządowanie procesu dydaktycznego w systemy wsparcia dowodzenia, analogiczne do tych, jakimi posługują się żołnierze w jednostkach i dowództwach, pozwolą na bezpośrednie przygotowanie oficerów do realizacji zadań na stanowiskach służbowych, które będą zajmować po ukończeniu Akademii.
 
„Cieszymy się, że dzisiejsza umowa pozwoli oficerom nabyć praktyczne umiejętności w obszarach systemów wsparcia dowodzenia, kierowania ogniem i rozpoznania” – powiedział Adam Bartosiewicz. „Sala trenażera Zautomatyzowanego Zestawu Kierowania Ogniem TOPAZ umożliwi zapoznanie się ze scenariuszami przeprowadzenia misji bojowych o różnym poziomie trudności” - dodał wiceprezes GRUPY WB.
 
„Jestem przekonany, że uruchomione dzisiaj laboratorium ZZKO TOPAZ wzbogaci proces dydaktyczny realizowany na Wydziale Wojskowym w kontekście nie tylko teoretycznego, ale i praktycznego przygotowania oficerów wojsk rakietowych i artylerii oraz innych specjalności do jego wykorzystania podczas różnego rodzaju szkoleń i ćwiczeń realizowanych w jednostkach wojskowych. Będzie to też dobre miejsce do konfrontowania oczekiwań oficerów z możliwościami systemu i sytuacjami, jakie stawia współczesne i przyszłe pole walki.” – podkreślił gen. bryg. dr Robert Kosowski.
 
Kolejną oraz równie istotną korzyścią posiadania laboratorium ZZKO TOPAZ jest unikalna możliwość prowadzenia badań pozwalających na opracowanie nowych, efektywnych procedur i praktycznych rozwiązań. Tym samym można stwierdzić, że Akademia nie tylko dotrzymuje kroku SZ RP w ramach procesu modernizacyjnego, ale także daje szansę na jego wzbogacanie.
 
Pracownia umożliwia realizację zajęć dydaktycznych w zakresie procesu planowania wsparcia ogniowego na szczeblu oddziału (pododdziału) artylerii. Ponadto zwiększa efektywność nauczania w zakresie kierowania ogniem dywizjonu artylerii. Umożliwia prowadzenie treningów kierowania ogniem z wykorzystaniem wszystkich elementów rozpoznania dostępnych na polu walki. Zajęcia prowadzone są z oficerami Wojsk Rakietowych i Artylerii w ramach Dowodzenia Rodzajami Wojsk oraz Połączonego Wsparcia Ogniowego. Umożliwia to zdobycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności pracy w ZZKO TOPAZ, w który wyposażona jest polska artyleria. Jednocześnie w laboratorium można szkolić 22 słuchaczy.
 
Najbliższym przedsięwzięciem realizowanym w Akademii, w ramach którego wykorzystany będzie system TOPAZ, jest ćwiczenie pk. BRAMA, które rozpocznie się już 15 marca br. z udziałem studentów i słuchaczy Akademii.
 
***
GRUPA WB jest zatrudniającym 1200 osób polskim producentem nowoczesnych rozwiązań technicznych, którego udziałowcem jest Polski Fundusz Rozwoju. Przedsiębiorstwo działa globalnie na rynku systemów łączności, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego, transportu, energetyki, elektromobilności i obronności.