None

Oficer i Podoficer Roku – wybrani!

3 zdjęć w galerii
Płk dr Jacek Joniak oraz st. chor. szt. Piotr Łaba zostali wybrani w swoich korpusach osobowych Oficerem i Podoficerem Roku Akademii Sztuki Wojennej. Wybory „najlepszych z najlepszych” w murach naszej uczelni zostały zorganizowane po raz pierwszy. 11 lutego rektor-komendant ASzWoj, gen. bryg. dr Robert Kosowski, wręczył laureatom pamiątkowe medale, dziękując za ich wzorową służbę na rzecz Akademii i Sił Zbrojnych RP.
Zgodnie z Uchwałą nr 1/2021 z 8 lutego 2021 roku Zebrania Oficerów Zawodowych Akademii Sztuki Wojennej, w wyniku głosowania jawnego, zaszczytny tytuł „Oficera Roku” przypadł płk. dr. Jackowi Joniakowi, prodziekanowi Wydziału Wojskowego.

Pułkownik Joniak wykazuje się ponadprzeciętnym zaangażowaniem w wykonywanie obowiązków służbowych i przejawia ciągłą gotowość do realizacji stawianych przed nim zadań. Jego postawa i umiejętność budowy pozytywnych relacji w zespole są prawdziwym motywatorem, wpływającym na efektywność całego Wydziału Wojskowego. Podnosi tym samym prestiż i wizerunek służby w Akademii Sztuki Wojennej. Dodatkowo, profesjonalizm Pana Pułkownika przejawia się także w jego pracy naukowej - jest autorem i współautorem wielu prac naukowo-badawczych, programów kształcenia i scenariuszy akademickich ćwiczeń wojskowych. Brał także udział w licznych projektach rozwojowych w zakresie obronności w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Inicjatywa, zdolności do rozwiązywania trudności oraz kreatywność w każdej sytuacji - to tylko kilka cech, jakie posiada Pułkownik Joniak, ale to właśnie one zostały dostrzeżone i docenione w koleżeńskim gronie oficerów ASzWoj.
 

„Podoficerem Roku”, po analizie zgłoszonych kandydatur, decyzją komisji został st. chor. szt. Piotr Łaba.

Żołnierz swoją postawą przekracza stawiane przed nim oczekiwania, a wszystkie założone zadania realizuje wzorowo, koncentrując się na wysokiej jakości wykonywanej pracy. Chorąży Łaba posiada liczne uprawnienia, które często zdobywał dzięki swojemu uporowi i determinacji w dążeniu do obranego celu. Współpracownicy cenią go w szczególności za jego umiejętności pracy w zespole, zaangażowanie oraz samodzielność w podejmowaniu  decyzji i doskonałą ocenę sytuacji. Dodatkowo, st. chor. szt. Piotr Łaba jest czynnym krwiodawcą - bierze udział m.in. w akcjach organizowanych przez wojsko, przyczyniając się do ratowania ludzkiego życia. Wielokrotnie uczestniczył także w akcjach charytatywnych w Polsce i na świecie, współpracując m.in. z Caritas Polska, Polską Akcją Humanitarną czy Polskim Czerwonym Krzyżem.
 
Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych, zawodowych sukcesów. Mamy także nadzieję, że wybory „Oficera Roku” i „Podoficera Roku” na stałe wpiszą się w kalendarz wydarzeń Akademii Sztuki Wojennej.