None

Oferta studiów i kursów ASzWoj zgodna z potrzebami Sił Zbrojnych

2 zdjęć w galerii
W środę, 10 lutego 2021 roku, odbyło się spotkanie władz Akademii z przedstawicielami Dowództwa Generalnego RSZ (DG RSZ) na czele z Dowódcą Generalnym, a także Inspektorami: Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych oraz Rodzajów Wojsk, Inspektorem Szkolenia i Szefem Zarządu Zasobów Osobowych J1.
W formie zdalnej w spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele poszczególnych zarządów DG RSZ odpowiedzialni za  szkolenie specjalistyczne wojsk oraz dowódcy wybranych związków taktycznych. 
 
Spotkanie było poświęcone omówieniu aktualnej oferty dydaktycznej ASzWoj dotyczącej studiów i kursów dla oficerów w aspekcie zapewnienia najwyższej jakości kształcenia na potrzeby SZ RP. W trakcie spotkania dyskutowano o rozwoju zawodowym oficera od stopnia kapitana do generała brygady i roli ASzWoj w procesie merytorycznego i jak najlepszego przygotowania ich do obejmowania kolejnych stanowisk służbowych.

Naszą intencją jest uwzględnienie w procesie programowania doskonalenia zawodowego szczegółowych wymagań przy wyznaczaniu na kolejne stanowiska służbowe i awansowaniu w korpusie oficerów starszych. Należy bezsprzecznie dążyć do tego, by warunkiem koniecznym do wyznaczenia na stanowiska zaszeregowane do stopnia majora i podpułkownika w pionie dowódczo-sztabowym było ukończenie Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych. 

– podkreślił w swojej wypowiedzi rektor-komendant ASzWoj gen. bryg. dr Robert Kosowski.

Rozmowy objęły też tematykę kursów ujętych w Rocznym planie doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych SZ RP realizowanych w ASzWoj, a także planowanych do uruchomienia w kontekście ich przydatności dla SZ RP.