None

Kierunek studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne z pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej!

Uchwałą nr 856/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało pozytywną ocenę kierunkowi studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne prowadzonemu na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej.
Pozytywna ocena przyznana została na 6 lat, co świadczy o wysokim poziomie jakości kształcenia oraz osiągnięciach studentów i absolwentów. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wskazało m.in., że kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne w ASzWoj spełnił wszystkie kryteria brane pod uwagę w trakcie przeprowadzonej oceny. Potwierdzono również, że treści programowe oraz metody kształcenia są dostosowane do kompetencji studentów, motywują ich do aktywnego udziału w procesie edukacyjnym oraz umożliwiają studentom osiągnięcie zamierzonych efektów uczenia się.

Dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu pracowników Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne jest wiodącym kierunkiem w Polsce, który przygotowuje studentów do pracy w podmiotach administracji publicznej, a także w służbach i inspekcjach zapewniających bezpieczeństwo państwa.