None

Weź udział w zbiórce krwi!

Z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa borykają się ze zmniejszoną liczbą krwiodawców. Zapasy krwi topnieją utrudniając lub wręcz uniemożliwiając udzielenie pomocy potrzebującym. Dlatego już 21 stycznia 2021 roku na terenie Akademii Sztuki Wojennej zostanie przeprowadzona zbiórka krwi.
Zbiórka odbędzie się w godzinach 9.00-13.00. Mobilny punkt poboru krwi pojawi się na parkingu przy budynku nr 56 (ul. Czerwonych Beretów 56). Znajdź czas, oddaj krew i uratuj komuś życie!

Organizatorem tej cyklicznej akcji jest Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Klub Akademii Sztuki Wojennej.