Warsztaty NATO DEEP z udziałem przedstawicieli Akademii

W dniach 16-18 listopada 2020 roku NATO DEEP (Defence Education Enhancement Programme) zorganizował warsztaty nt. COVID-19 Defence Education Virtual Best Practices and Lessons Learned poświęcone wymianie doświadczeń w zakresie nauczania na odległość w warunkach COVID-19. W spotkaniu online wzięli udział także przedstawiciele Akademii Sztuki Wojennej.
Warsztaty zgromadziły blisko 200 uczestników reprezentujących ponad 120 różnych instytucji z państw NATO, objętych programami DEEP. Dobór panelistów w sesji plenarnej pozwolił na porównanie osiągnięć wiodących instytucji pod kątem prowadzenia kształcenia zdalnego z wykorzystaniem takich platform jak np. LMS ILIAS, MOODLE, systemy wideokonferencyjne Big Blue Button (narzędzie NATO ADL DEEP Portal), MS Teams, Cisco WEEBEX, Zoom czy Google Meet. W warsztatach swoimi doświadczeniami podzieliły się także uczelnie, które dopiero wprowadziły platformy e-learningowe.

Doświadczenia i dobre praktyki Akademii Sztuki Wojennej zaprezentował dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego płk dr hab. inż. Andrzej Soboń podczas uczestnictwa w posiedzeniu grupy roboczej nr 4 Technologie niezbędne do kształcenia na odległość (grupa techniczna ADL). Cieszy nas fakt, że przedstawione rozwiązania zostały uznane za wysokie osiągnięcie ASzWoj w kształceniu zdalnym.

Warto kontynuować uczestnictwo Akademii w DEEP Advanced Distributed Learning Portal uwzględniając zwłaszcza obszar edukacyjny oraz możliwości uczestnictwa lub organizacji konferencji dla NATO DEEP jako przyszłych wyzwań naukowych dla Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego.