None

Public Management po raz dziewiąty!

2 zdjęć w galerii
19 listopada 2020 roku odbyła się organizowana przez Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa PUBLIC MANAGEMENT 2020 „Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa”, która w tym roku przyjęła formułę on-line.
W tegorocznej edycji konferencji organizatorzy przewidzieli trzy sesje plenarne, z czego dwie zostały przeprowadzone w języku angielskim.

- „Spotkanie to stanowiło znakomitą płaszczyznę do wymiany poglądów i doświadczeń oraz przedstawienia najnowszych wyników badań naukowych w zakresie rozwoju zarządzania organizacjami sektora publicznego, prywatnego i non-profit, dla których szczególnie istotne są zagadnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności. Dodatkowo, konferencja doskonale wpisała się w budowanie pozycji WZiD w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości”. – podkreśliła przewodnicząca Rady Naukowej Konferencji dr hab. Aneta Wysokińska-Senkus.

Na wydarzenie zarejestrowało się ponad 130 uczestników, reprezentujących 43 krajowe i zagraniczne instytucje oraz ośrodki naukowe, a także przedstawiciele sektora gospodarczego z Bułgarii, Czech, Grecji, Gruzji, Kanady, Litwy, Łotwy, Serbii, Szwecji, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych Ameryki. Łącznie podczas konferencji wystąpiło 58 prelegentów wygłaszając 49 referatów.

- „Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za udział w przedsięwzięciu oraz aktywną dyskusję. Już dzisiaj zapraszamy do udziału w kolejnej, tym razem jubileuszowej edycji konferencji w 2022 r., którą zgodnie z oczekiwaniami uczestników mamy nadzieję przeprowadzić w formie tradycyjnej” – powiedział na zakończenie międzynarodowego spotkania dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec.

Konferencja objęta została patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Patronem medialnym wydarzenia była Polska Zbrojna.