None

Trwa Międzynarodowa Konferencja Naukowa GlobeState III

1 zdjęcie w galerii
W dniach 16-20 listopada 2020 roku w ramach kampanii Nowe Urządzenie Polskie NUP 2X35, grupującej wojsko i środowisko akademickie we współpracującą wspólnotę interesów, Centrum Doktryn i Szkolenia zorganizowało cykliczną konferencję GlobeState. Stanowi ona platformę do dyskusji nad nowymi osiągnięciami w analizie środowiska bezpieczeństwa i badaniach operacyjnych, zasadami sztuki wojny i sztuce operacyjnej oraz pojawiających się podejściach do prowadzenia operacji.
Tematem przewodnim jej trzeciej już edycji jest prognozowanie zmian w środowisku bezpieczeństwa ze szczególnym naciskiem na obszar Europy Środkowej i Wschodniej. W panelach tematycznych uczestniczą także przedstawiciele ASzWoj, a dyskusji przygląda się wielu naukowców, którzy w ramach swoich zainteresowań badawczych zajmują się powyższą problematyką.

Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objęli Minister Obrony Narodowej oraz Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, natomiast partnerami strategicznymi są: Sztab Generalny WP, NATO Allied Command Transformation, Naval Postgraduate School (Monterey, USA), Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz portal Strategy & Future.

Mamy nadzieję, że konferencja będzie źródłem cennej wiedzy i inspirującej dyskusji dla wszystkich uczestników.

***
Źródło zdjęcia: https://cdissz.wp.mil.pl