None

10 października - Święto Żołnierza Rezerwy

Święto jest idealną okazją, aby podziękować i skierować słowa wdzięczności wszystkim rezerwistom, szkolącym się w murach Akademii Sztuki Wojennej.
Święto jest idealną okazją, aby podziękować i skierować słowa wdzięczności wszystkim rezerwistom, szkolącym się w murach Akademii Sztuki Wojennej za ich zaangażowanie i niesłabnącą gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

Rok temu zostało ustanowione Święto Żołnierza Rezerwy, jako wyraz szacunku dla żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, którzy na wezwanie stawiają się do służby, aby stać na straży bezpieczeństwa państwa.

Data obchodów tego święta nie jest przypadkowa - nawiązuje do 10 października 1410 r. Tego dnia, pod Koronowem stanęli na wezwanie króla Władysława II Jagiełły, aby podjąć walkę ze zbliżającym się najazdem krzyżackim. Oddziały polskie pod dowództwem Sędziwoja z Ostroga i Piotra Niedźwiedzkiego zmierzyły się ze znacznie silniejszym przeciwnikiem. Ostatecznie, w wyniku ciężkich walk, siły zakonu zostały pokonane. Dowódca armii krzyżackiej- Michał Küchmeister von Sternberg - został wzięty do niewoli.
Bitwa zakończyła się zwycięstwem Wojska Polskiego i była przykładem jednej z najszybszych mobilizacji zbrojnych w historii średniowiecznej Europy.