dno

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

W dniach 25 - 27 września Akademia Sztuki Wojennej wzięła udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich organizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
W dniach 25 - 27 września Akademia Sztuki Wojennej wzięła udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich organizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj jako jednostka realizująca projekty badawcze finansowane ze środków UE przedstawiła na DOFE trzy projekty:


Projekt nr 1: Kompetencje studentów Akademii Sztuki Wojennej -opracowanie i realizacja edukacyjnych kursów e-learningowych.

Projekt nr 2: Innowacyjny model pomocy awatar opiekuna osoby starszej.

Projekt nr 3: Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) z branży transportu lotniczego.


W związku z wcześniejszą prezentacją filmu przygotowanego przez NCBIR i Akademię Sztuki Wojennej (projekt nr 1) działania promocyjne skupiły się na przygotowaniu materiałów dotyczących pozostałych projektów.
W materiale poświęconym narzędziu awatar przedstawiono zasadnicze założenia projektu oraz charakterystykę Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej jako lidera w pozyskiwaniu i realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków UE. Film promocyjny pt. "Wirtualny asystent - wczoraj science fiction, dziś rzeczywistość"
możesz obejrzeć tutaj:
 
 
Kolejnym projektem przedstawianym podczas DOFE była koncepcja opracowania programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów
(DUZ) z branży transportu lotniczego, umiejętności, które są deficytowymi na rynku. Zasadnicze założenia projektu oraz jego charakterystykę przedstawiono w filmie promocyjnym pt. "Lotnictwo - Twoja przyszłość w Twoich rękach", który możesz zobaczyć tutaj: