None

Komunikat w sprawie organizacji kształcenia zdalnego

Zajęcia w formie zdalnej będą realizowane z wykorzystaniem akademickiej platformy ILIAS oraz udostępnionej przez uczelnię aplikacji MS TEAMS.
Drodzy studenci! Sukcesywnie tworzymy Wasze konta w aplikacji MS TEAMS. Jeśli zdarzy się sytuacja, że nie zostaliście przypisani do właściwych zajęć lub grup szkoleniowych, wysyłajcie poprzez aplikację MS TEAMS prośby o dołączenie. Jeśli taka grupa lub zajęcia nie zostały jeszcze utworzone, monitorujcie sytuację, z pewnością o Was nie zapomnieliśmy! Każda osoba poddawana jest weryfikacji na podstawie statusu w WU pod kątem spełniania wymogów formalnych (np. zaliczenie poprzedniego semestru, złożenie podania o wpis warunkowy). Jeśli przedłuża się czas oczekiwania na utworzenie konta lub pojawią się inne problemy techniczne, uczelnia uruchomiła specjalnie przeznaczony dla Was HELPDESK. Piszcie proszę na:

helpdesk@student.akademia.mil.pl

a nasi specjaliści zrobią wszystko co możliwe, byście szybko mogli poświęcić się nauce.