None

Ocena pozytywna Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku „Lotnictwo”

W wrześniu weszła w życie Uchwała Nr 365/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny programowej na kierunku „Lotnictwo” prowadzonym na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. Studia te - na poziomie pierwszego oraz drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - uzyskały ocenę pozytywną.
Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej, uszczegółowione w załączniku nr 2 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej zostały spełnione, co świadczy o wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej i potwierdza fakt dobrego przygotowania studentów kierunku „Lotnictwo” do wymogów współczesnego i przyszłego rynku pracy. Następna akredytacja powinna nastąpić w roku akademickim 2025/2026.

Przypominamy, że wciąż twa rekrutacja dodatkowa na studia cywile w ASzWoj, a kandydaci mogą składać wnioski również na „Lotnictwo”. Sprawdź szczegóły!

***
W ciągu minionego roku wszystkie kierunki na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia – lotnictwo, logistyka oraz zarządzanie i dowodzenie – przeszły ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, uzyskują wynik pozytywny.
None