None

Podróż studyjna „POMORZE-20” słuchaczy PSOT

Od 6 września studenci Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych (PSOT) pod kierunkiem dyrektora Instytutu Strategii Wydziału Wojskowego rozpoczęli podróż studyjną pod kryptonimem „POMORZE-20”.
Podróż studyjna jest realizowana cyklicznie, co roku, jako jedna z form kształcenia oficerów planowanych do wyznaczenia na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego majora pionów funkcjonalnych dowódczego i sztabowego poziomu operacyjnego i taktycznego w strukturach narodowych i wielonarodowych w kraju i poza jego granicami.
 
Głównym celem tego przedsięwzięcia jest realizacja studium operacyjnego (wybranych elementów) Bałtyckiego Rejonu Operacyjnego w aspekcie prowadzenia obrony wybrzeża morskiego oraz działań z zakresu zarządzania kryzysowego w różnych stanach funkcjonowania państwa.

W ramach tegorocznej podróży studenci doskonalą umiejętności oceny obszaru nadmorskiego w celu poszerzenia wiedzy o właściwościach operacyjno–taktycznych wybrzeża morskiego w aspekcie hipotetycznych zagrożeń oraz prognozują charakter przyszłych działań w lądowej strefie obrony wybrzeża. Ponadto, uczestnicy podejmą próbę sprecyzowania wniosków dotyczących operacyjnego przygotowania terenu.