None

Pierwsze posiedzenie nowego Senatu ASzWoj

16 września 2020 roku aula im. gen. Tadeusza Kutrzeby zgromadziła członków Senatu Akademii Sztuki Wojennej. Było to pierwsze posiedzenie Senatu w nowym składzie.
Obradom przewodniczył Rektor-Komendant ASzWoj gen. bryg. dr Robert Kosowski, który w pierwszej, uroczystej części spotkania wręczył członkom Senatu akty powołania.

– „Gratuluję nowym członkom Senatu, jak również osobom, które zostały ponownie wybrane na kolejną kadencję. Senat Akademii Sztuki Wojennej jest najwyższym organem kolegialnym uczelni, działającym w oparciu o przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz statutu Akademii. Podejmuje decyzje w najważniejszych dla uczelni sprawach. (…) Jako Przewodniczący liczę na Państwa wiedzę i doświadczenie oraz zaangażowanie w sprawne funkcjonowanie Senatu Akademii Sztuki Wojennej” – powiedział Rektor-Komendant ASzWoj gen. bryg. dr Robert Kosowski.