None

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego z udziałem ASzWoj

14 zdjęć w galerii
Akademia Sztuki Wojennej, w dniach 8-10 września 2020 roku, aktywnie uczestniczyła w XXVIII Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. ASzWoj pierwszy raz w swojej historii znalazła się wśród grona wystawców MSPO.
Na stoisku wystawowym ASzWoj zwiedzający mogli zapoznać się z nie tylko ofertą dydaktyczną czy akademickimi nowościami wydawniczymi, ale także ze specyfiką systemów wspierających proces kształcenia w wybranych jednostkach organizacyjnych Akademii.

W tym roku Wydział Wojskowy demonstrował funkcjonowanie laboratorium komputerowego TOPAZ oraz systemu wsparcia dowodzenia C3IS Jaśmin, Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych pokazało wykorzystanie systemu symulacyjnego JTLS do przygotowania i prowadzenia ćwiczeń na poziomach strategicznym i operacyjnym, natomiast Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP prezentowało możliwości systemu informacyjnego PROMIEŃ przeznaczonego do analizy i oceny skażeń promieniotwórczych, biologicznych i chemicznych.

Stoisko ASzWoj służyło także jako „punkt rekrutacyjny”, w którym uczestnicy targów mogli uzyskać odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania dotyczące oferty kształcenia w roku akademickim 2020/21. Większość z nich dotyczyła studiów podyplomowych prowadzonych w ASzWoj oraz uruchomionych w ubiegłym roku akademickim, elitarnych studiów MBA Security & Defense.

Miejmy nadzieję, że kolejna edycja targów MSPO, zaplanowana na wrzesień 2021, odbędzie się bez obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych.