None

Organizacja kształcenia w roku akademickim 2020/2021

Komunikat dla studentów dotyczący sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021
Szanowni Studenci!

Informujemy, że w dniu 14 września 2020 roku ukazało się zarządzenie nr 51 Rektora-Komendanta ASzWoj w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Dokument precyzuje sposób prowadzenia zajęć dydaktycznych w Akademii dla studentów, doktorantów, kursantów i uczestników studiów podyplomowych w roku akademickim 2020/2021. Zgodnie z zarządzeniem:
 1. formy kwalifikacyjne (PSPO, PSOT, PSWSZ, WKOS, WKS, KDB, KPKWSZ) oraz kursy językowe prowadzone w ramach systemu doskonalenia żołnierzy zawodowych będą realizowane stacjonarnie w grupach dostosowanych do wielkości sal;
 2. zajęcia na studiach niestacjonarnych I i II stopnia oraz studiach podyplomowych odbywać się będą w formie zdalnej z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, z wyjątkiem pierwszego zjazdu dla semestrów rozpoczynających studia, które odbędą się w formie tradycyjnej (stacjonarnej);
 3. dla pierwszych roczników studiów wyższych stacjonarnych wszystkie zajęcia przez pierwszy miesiąc roku akademickiego odbywać się będą w formie tradycyjnej (stacjonarnej). W następnych miesiącach zajęcia będą prowadzone jak w poniższym punkcie;
 4. dla pozostałych roczników studiów wyższych stacjonarnych zajęcia odbywać się będą w następujący sposób:
  - wykłady i przedmioty fakultatywne w dotychczasowych grupach w formie zdalnej,
  - do 30% pozostałych zajęć w formie stacjonarnej w grupach dostosowanych do wielkości sal,
  - 70% pozostałych zajęć w formie zdalnej w ramach dotychczasowych grup ćwiczeniowych;
 5. zajęcia na studiach doktoranckich odbywać się będą w formie zdalno- stacjonarnej. O formie poszczególnych zajęć decyduje kierownik studiów doktoranckich;
 6. studenci studiujący w ramach programu Erasmus zajęcia odbywają w formie zdalno-stacjonarnej;
 7. zajęcia prowadzone w ramach MBA odbywać się będą w formie zdalno- stacjonarnej;
 8. zajęcia na kursach doskonalących prowadzonych w ramach systemu doskonalenia żołnierzy zawodowych realizowane będą w formie zdalno- stacjonarnej;
 9. zajęcia w ramach funkcjonowania Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego ASzWoj zostają zawieszone do odwołania.

Prosimy o zapoznanie się z całością zarządzenia.

Ewentualne pytania lub wątpliwości należy kierować do Wydziału Obsługi Studenta:

Kierownik Wydziału Obsługi Studenta
p. o. mgr Katarzyna Chylińska
bl. 94, p. 9
tel. 261-814-113
k.chylinska@akademia.mil.pl