None

Ćwiczebny alarm pożarowy w ASzWoj

42 zdjęć w galerii
Na terenie Akademii Sztuki Wojennej, 10 września 2020 roku, odbył się ćwiczebny alarm pożarowy połączony ze sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji z budynku nr 163. W przedsięwzięciu wzięły udział współdziałające siły i środki Państwowej Straży Pożarnej JRG 13 oraz Wojskowej Straży Pożarnej 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. T. Kościuszki z Wesołej.
Ćwiczebny alarm pożarowy jest jedną z form nauki praktycznego działania sił i środków własnych oraz współdziałających, określonych w „Planie ochrony przeciwpożarowej i działań ratowniczych w Akademii Sztuki Wojennej”.

Po zakończeniu ćwiczenia przeprowadzony został pokaz, w trakcie którego instruktor scharakteryzował grupy pożarów oraz przedstawił uczestnikom szkolenia rodzaje gaśnic i zasady posługiwania się nimi. Dzięki temu pracownicy ASzWoj mogli doskonalić swoje umiejętności z zakresu posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.

Tego typu ćwiczenia odbywają się w ASzWoj cyklicznie i ukierunkowane są na poszerzanie praktycznych umiejętności postępowania w sytuacjach kryzysowych. Dodatkowo przygotowują pracowników nie tylko pod względem praktycznym, ale i mentalnym - do radzenia sobie w trudnych i stresujących działaniach ratowniczych.

Przebieg zdarzeń i podejmowanych działań relacjonowała na bieżąco Inspektor ochrony przeciwpożarowej Lidia Linke.