None

PUNKT REKRUTACYJNY OTWARTY!

8 zdjęć w galerii
Zostałeś wstępnie zakwalifikowany? Zapraszamy Cię do naszego punktu rekrutacyjnego, w którym możesz złożyć dokumenty! Jeśli masz jakieś wątpliwości – nasi pracownicy chętnie udzielą odpowiedzi na wszystkie pytania.

Listy osób, które mogą zostać studentami ASzWoj znajdziesz tutaj – LINK 

 
Dbając o bezpieczeństwo kandydatów oraz pracowników ASzWoj, przy punkcie rekrutacyjnym znajdziecie płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki oraz maseczki.  
Podjęliśmy również współpracę z 6. Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej, która pomaga nam przy punkcie rekrutacyjnym i dba o Wasze bezpieczeństwo!  

 

Dokumenty przyjmowane są od 26.08.2020 r. do 11.09.2020 r. w godz. 8:00-15:00  

Można również przesłać drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego): 

Oddział Organizacji Kształcenia Akademii Sztuki Wojennej 

Wydział Obsługi Studenta 

al. gen. A. Chruściela "Montera" 103 

bud. 94 p.9 

00-910 Warszawa-Rembertów 

z dopiskiem: Rekrutacja na studia 
 

Punkt rekrutacyjny znajduje się w Księgarni Akademii Sztuki Wojennej przy bramie głównej uczelni 

Czekamy na Ciebie! 

C:\Users\k.grabowska\Desktop\mapa kampusu szary.jpg