Uroczyste przekazanie obowiązków rektora-komendanta ASzWoj

6 zdjęć w galerii
„Powierzenie mi obowiązków rektora-komendanta uczelni, która ma tak chlubne tradycje i dorobek, jest bez wątpienia ogromnym wyzwaniem. Wyzwaniem, któremu można sprostać tylko wtedy, gdy instytucja ta stanowiła będzie jeden zwarty i wzajemnie wspierający się organizm” – powiedział gen. bryg. dr Robert Kosowski rektor-komendant ASzWoj podczas ceremonii przekazania sztandaru.
W Akademii Sztuki Wojennej, 7 sierpnia 2020 roku, w obecności Sekretarza Stanu w MON Pana Wojciecha Skurkiewicza oraz Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Pana Jakuba Mykowskiego odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków rektora-komendanta ASzWoj.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku Ministrowi Skurkiewiczowi, który następnie w swoim przemówieniu podziękował zdającemu obowiązki gen. bryg. dr. inż. Ryszardowi Parafianowiczowi za dotychczasową pracę na rzecz społeczności akademickiej oraz pogratulował nowemu rektorowi – gen. bryg. dr Robertowi Kosowskiemu – objęcia stanowiska.

Najważniejszym punktem uroczystości była ceremonia symbolicznego przekazania sztandaru Akademii Sztuki Wojennej generałowi Kosowskiemu.

"Nic się nie kończy, jesteśmy sztafetą pokoleń. Zostawiamy po sobie to, co najlepsze i czerpiemy z najlepszych. Idziemy do przodu!” – tymi słowami ze społecznością akademicką pożegnał się generał Parafianowicz.

Następnie nowy rektor-komendant, kierując słowa do kadry, pracowników i studentów ASzWoj, nawiązał m.in. do istoty kształcenia kadr wojskowych i konieczności przywrócenia właściwej rangi tytułowi „oficera dyplomowanego” – nie tylko w kontekście profesjonalnego przygotowania oficerów, ale również jako wymóg formalny, gwarantujący ich dalszy rozwój zawodowy. „Ambicją naszej uczelni powinno być to, aby bagaż wiedzy, z jakim będą opuszczać jej mury absolwenci, mógł być w maksymalnym stopniu wykorzystywany do praktycznej realizacji przez nich zadań na zajmowanych stanowiskach – powiedział generał Kosowski. Nowy rektor-komendant wskazał także na potrzebę doskonalenia poziomu kształcenia studentów cywilnych, który przekłada się na ich późniejszą konkurencyjność na rynku pracy. „(…) Chciałbym, aby od dziś mottem wszystkich osób związanych z Akademią były słowa generała broni Józefa Dowbor-Muśnickiego: Należę do tych ludzi, którzy raz przyjąwszy na siebie obowiązek, starają się i potrafią sumiennie go spełnić.” – dodał.