Gen. bryg. dr Robert Kosowski nowym rektorem-komendantem ASzWoj

Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak z dniem 1 sierpnia 2020 r. powierzył obowiązki rektora-komendanta Akademii Sztuki Wojennej Panu gen. bryg. dr. Robertowi Kosowskiemu.
Gen. bryg. dr Robert KOSOWSKI jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, Uniwersytetu Opolskiego, Akademii Obrony Narodowej (studiów dyplomowych, doktoranckich i Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej) oraz szkoły NATO w Oberammergau.

Służbę zawodową rozpoczął w 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu od stanowiska dowódcy plutonu, następnie dowódcy kompanii (trzy lata z rzędu przodujący pododdział w jednostce wojskowej, w 1994 roku przodujący pododdział w dywizji), oficera sekcji operacyjnej, dowódcy dywizjonu artylerii przeciwlotniczej oraz szefa sekcji operacyjnej brygady. Był specjalistą i starszym specjalistą ds. operacyjnych oraz szefem oddziału szkolenia w SWOPL DWL, a także zastępcą Inspektora Szkolenia w DG RSZ.

Przed wyznaczeniem na stanowisko rektora-komendanta ASzWoj dowodził 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną.