None

Początek współpracy PSG i ASzWoj

4 zdjęć w galerii
28 lipca 2020 roku otwiera nowy rozdział współpracy między Akademią Sztuki Wojennej i Polską Spółką Gazownictwa. Podpisana dziś umowa pozwoli wymieniać doświadczenia w obszarach m. in.: bezpieczeństwa, infrastruktury krytycznej czy zarządzania podmiotami o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.
W imieniu Akademii umowę podpisał gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz rektor-komendant ASzWoj. Zarząd Polskiej Spółki Gazowniczej reprezentowali pan Ireneusz Krupa prezes PSG oraz pan Robert Gut – vice prezes Zarządu PSG ds. bezpieczeństwa. W uroczystości uczestniczyli także: płk dr hab. Leszek Elak – prorektor ds. dydaktycznych ASzWoj oraz płk dr inż. Dariusz Grala – prodziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj.

Współpraca instytucji rozszerzona będzie o prowadzenie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych – w szczególności tych, charakteryzujących się dużą innowacyjnością – a także prowadzeniu działalności eksperckiej. Istotnym punktem porozumienia jest także organizacja praktyk i staży dla studentów i pracowników. W zakresie działalności dydaktycznej szczególne znaczenie będzie miało uruchamianie w ASzWoj nowych kierunków studiów dedykowanych dla pracowników PSG.

***
Przypominamy, że Akademia Sztuki Wojennej jest jedyną w Polsce uczelnią prowadzącą podyplomowe studia MBA Security & Crtical Infrastructure. Skierowane są do osób zarządzających podmiotem (jednostką/ komórką organizacyjną) zaliczanym do infrastruktury krytycznej państwa z sektora gazowo-paliwowego. Program sprofilowano tak, aby w trakcie czterech semestrów wykształcić menadżera ds. zarządzania ciągłością działania przedsiębiorstwa.