None

Uroczyste odsłonięcie pomnika generała dywizji Tadeusza Kutrzeby

19 zdjęć w galerii
„Dziś dzień szczególny, przełomowy nie tylko w dziejach Akademii Sztuki Wojennej i jej poprzedniczek, ale także całego szkolnictwa wojskowego. Oto mamy niezwykłą uroczystość odsłonięcia pomnika generała dywizji Tadeusza Kutrzeby – wieloletniego wykładowcy i komendanta Wyższej Szkoły Wojennej (1928–1939), której tradycje dziedziczy dziś ASzWoj.” – powiedział gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz rektor-komendant ASzWoj, witając licznie przybyłych gości i pracowników uczelni.
W czwartek, 23 lipca 2020 roku, społeczność akademicka uhonorowała postać żołnierza, uznawanego również za jednego z najwybitniejszych sztabowców II Rzeczypospolitej, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, dowódcy Armii „Poznań” w kampanii polskiej we wrześniu 1939 roku oraz znakomitego wykładowcy. Wiedza merytoryczna generała Kutrzeby oraz jego ponadprzeciętne zdolności planistyczne i organizacyjne są doskonałym wzorem do naśladowania dla obecnych i przyszłych kadr wojskowych kształconych w murach Akademii. Natomiast dla studentów cywilnych postać ta jest doskonałym przykładem pracowitości i poświęcenia dla dobra naszej Ojczyzny.

Autorem pomnika generała Kutrzeby, który stanął przed frontem Biblioteki Głównej ASzWoj, jest Michał Pronobis - młody, wybitny artysta-rzeźbiarz. Prace nad modelem pomnika rozpoczęły się w listopadzie 2019 roku, począwszy od powstania prototypu wys. 70 cm do wykonania monumentu o wymiarach 2 m 30 cm. Gotowy odlew postaci T. Kutrzeby w brązie został wykonany w pracowni artystycznej Pana Jacka Guzery.

Po uroczystym odsłonięciu pomnika przez gen. bryg. dr. inż. Ryszarda Parafianowicza, aktu poświęcenia dokonał bp gen. bryg. Józef Guzdek biskup polowy WP w asyście ks. kan. ppłk. dr. Ireneusza Birusia kapelana ASzWoj.

„Dziś zamyka się pewna klamra czasowa tworzenia Akademii Sztuki Wojennej. Pożądanym wśród społeczności akademickiej zawsze było, żeby patronem uczelni została osoba, która nie budzi kontrowersji i jest postacią, która swoim życiem i swoją służbą w Wojsku Polskim stanowi symbol wierności, dobrego wykształcenia i wszystkich zacnych cech polskiego generała. Taką postacią na pewno jest generał dywizji Tadeusz Kutrzeba. Z tego powodu podjęliśmy starania, aby właśnie ten generał stał się naszym patronem” – dodał podczas przemówienia rektor Parafianowicz.

***
Michał Pronobis
W 2007 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na Wydziale Rzeźby. Uzyskał dyplom w Pracowni Rzeźby prof. Bogusza Salwińskiego, za który dostał medal od Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Od roku 2007 należy do Związku Polskich Artystów Plastyków w Kielcach. Zdobywca wielu nagród, autor kilkunastu pomników, między innymi: Pomnika Józefa Piłsudskiego w Kaliszu, Jana Pawła II w Masłowie czy Wincentego Witosa w Kielcach. Odtwórca i wykonawca trzech płaskorzeźb, zdobiących fasadę budynku w Akademii Sztuki Wojennej w warszawskim Rembertowie.