None

Akademicki think tank z nową siedzibą

4 zdjęć w galerii
W Akademii Sztuki Wojennej, 14 lipca 2020 roku, odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Centrum Badań nad Bezpieczeństwem (CBB) – akademickiego think tanku opracowującego analizy na potrzeby resortu obrony narodowej i stanowiącego istotną instytucję w kształtowaniu bezpieczeństwa Polski.
Czuję się wyróżniony, bo w trakcie swojej służby miałem okazję powołać radę Centrum Badań nad Bezpieczeństwem i brać bezpośredni udział w wytyczaniu kierunków jego rozwoju, poszukiwaniu nowych obszarów zainteresowania i uczestniczyć w życiu tego ośrodka praktycznie dzień w dzień, działając z myślą o bezpieczeństwie Polski . (…) Utworzenie i sprawne funkcjonowanie Centrum pokazuje, że warto stawiać sobie odważne wyzwania i budować coś, czego nigdy nie było.
gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz

Akademicki think tank z nową siedzibą

W Akademii Sztuki Wojennej, 14 lipca 2020 roku, odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Centrum Badań nad Bezpieczeństwem (CBB) – akademickiego think tanku opracowującego analizy na potrzeby resortu obrony narodowej i stanowiącego istotną instytucję w kształtowaniu bezpieczeństwa Polski. W wydarzeniu uczestniczył Pan Łukasz Jerzy Kudlicki Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej. Gospodarzami spotkania był gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz Rektor-Komendant ASzWoj oraz Pan Tomasz Deptuła Dyrektor CBB.
 
Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, utworzone w 2016 roku, jest jednostką analityczno-ekspercką, której przeznaczeniem jest prowadzenie badań i analiz, pobudzanie debaty oraz rozwijanie innowacyjnego myślenia w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.
 
„Dziś decyzja sprzed czterech lat o powołaniu Centrum Badań nad Bezpieczeństwem okazała się bardzo trafna i potrzebna, a wręcz przełomowa w dziejach tej uczelni oraz wyższego szkolnictwa wojskowego (…). Analizy, które opracowuje wyjątkowy zespół, odpowiadają na „potrzeby dnia”, to znaczy na zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski. Dlatego jest mi niezmiernie miło, że mogę zakończyć długą drogę  tworzenia tego Centrum i pogratulować Wam samodzielności – tej intelektualnej, badawczej, analitycznej, ale także, od dziś, tej infrastrukturalnej, z nową siedzibą – bezpieczną, przyjazną człowiekowi, odpowiadającą wymogom XXI wieku” – powiedział generał Parafianowicz podczas okolicznościowego przemówienia.
 
W zabytkowym, nowo wyremontowanym budynku, mieścić się będą trzy ośrodki badawcze: Ośrodek Studiów nad Wyzwaniami Cywilizacyjnymi, Ośrodek Badań Azji oraz Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej, tworzące aktywną platformę współpracy między krajowymi i zagranicznymi środowiskami analitycznymi.
 
„Czuję się wyróżniony, bo w trakcie swojej służby miałem okazję powołać radę Centrum Badań nad Bezpieczeństwem i brać bezpośredni udział w wytyczaniu kierunków jego rozwoju, poszukiwaniu nowych obszarów zainteresowania i uczestniczyć w życiu tego ośrodka praktycznie dzień w dzień, działając z myślą o bezpieczeństwie Polski . (…) Utworzenie i sprawne funkcjonowanie Centrum pokazuje, że warto stawiać sobie odważne wyzwania i budować coś, czego nigdy nie było” – dodał generał.
 
Następnie Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej wraz Rektorem-Komendantem ASzWoj dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi, oficjalnie oddając do użytku nową siedzibę Centrum. Budynek został także poświęcony przez ks. kan. ppłk. dr. Ireneusza Birusia, kapelana ASzWoj.
 
„Życzę Państwu dalszego rozwoju, umacniania pozycji Centrum w świecie analitycznym w kraju i za granicą oraz wielu kolejnych analiz, wychodzących realnie naprzeciw wszystkim zagrożeniom naszego kraju” – podsumował generał Parafianowicz zachęcając licznie przybyłych gości i pracowników ASzWoj do zwiedzenia odnowionych pod okiem konserwatora zabytków pomieszczeń akademickiego think tanku.
 
***
Budynek, w którym mieści się nowa siedziba Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, powstał pod koniec XIX wieku jako część rosyjskiego poligonu artyleryjskiego, który funkcjonował nieprzerwanie do wybuchu I wojny światowej, jako miejsce dla administracji garnizonu carskiego. Na początku 1915 roku wojska niemieckie weszły do opuszczonej przez Rosjan Warszawy i zajęły poligon artyleryjski. Podjęte działania doprowadziły do otwarcia w grudniu 1916 roku Szkoły Strzeleckiej Artylerii w Rembertowie. Komenda Legionów Polskich, za zgodą władz niemieckich, zorganizowała wówczas dwa kursy. W sierpniu 1920 roku Rembertów ze swoją stacją kolejową i poligonem znalazł się za zapleczu frontu. W połowie sierpnia w zabudowaniach poligonowych pojawiła się XV Brygada Piechoty. W okresie międzywojennym na terenie tym funkcjonowały centa szkoleniowe - od  1931 roku Centrum Wyszkolenia Piechoty (CWPiech). Obecna siedziba CBB była w tamtym czasie domem jednego z komendantów, a następnie w willi mieściło się ambulatorium, a nawet przedszkole.