None

Porozumienie o współpracy z WB Electronics S.A.

4 zdjęć w galerii
Porozumienie zostało podpisane przez prorektora ds. wojskowych płk. dr. hab. inż. Dariusza Majchrzaka oraz prezesa zarządu Piotra Wojciechowskiego.
(…) każde wojsko powinno posiadać taktykę swojego uzbrojenia, koncepcje dowództwa i sposoby walki wykonawców powinny możliwie najlepiej wykorzystać właściwości uzbrojenia;
każdemu postępowi w uzbrojeniu powinna odpowiadać równoległa i równorzędna zmiana w sposobach walki. (…)
F. G. Herr, Artylerja, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warszawa 1926
Powyższe motto z okresu międzywojennego jest jak najbardziej aktualne i stanowi podstawę nawiązania współpracy pomiędzy Akademią Sztuki Wojennej, która wytycza nowe kierunki rozwoju myśli wojskowej oraz WB Electronics S.A. dostarczającym innowacyjne rozwiązania techniczne na wyposażenie SZ RP. Porozumienie podpisane 19 czerwca 2020 r. w murach ASzWoj przez prorektora ds. wojskowych ASzWoj płk. dr. hab. inż.  Dariusza Majchrzaka oraz Prezesa Zarządu Piotra Wojciechowskiego otwiera nowy rozdział w dotychczasowej współpracy, której dotychczasowym efektem było utworzenie na Wydziale Wojskowym unikatowego laboratorium ZZKO TOPAZ.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, naukowych i dydaktycznych w obszarach systemów wsparcia dowodzenia, planowania i kierowania ogniem WRiA w ramach połączonego wsparcia ogniowego oraz rozpoznania.

Zawarte porozumienie obejmuje także: opracowanie wspólnych analiz naukowych, publikowanie artykułów w międzynarodowych i krajowych czasopismach naukowych, organizowanie konferencji oraz wymianę doświadczeń związanych z pozyskiwaniem funduszy na badania naukowe, infrastrukturę i kształcenie.