None

"Dziś wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych studentów (…)”!

"Dziś wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych studentów – młodych, ambitnych ludzi! Nauka, egzaminy, sesje – to wszystko jest ważne, ale będąc studentem warto myśleć o swojej zawodowej przyszłości i wiedzieć, co chce się robić po opuszczeniu uczelnianych murów” – powiedział rektor-komendant ASzWoj podczas inauguracji Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz otwarcia nowej siedziby Samorządu Studenckiego.
Uroczystość rozpoczęła się w samo południe, 30 czerwca 2020 r., symbolicznym przecięciem wstęgi przez gen. bryg. dr. inż. Ryszarda Parafianowicza rektora-komendanta ASzWoj oraz prof. dr. hab. Jarosława Gryza prorektora ds. studenckich. Wydarzenie to było zwieńczeniem oraz docenieniem ciężkiej pracy członków Samorządu Studenckiego na rzecz społeczności studenckiej, a także rozpoczęciem nowego etapu w przygotowaniu studentów na potrzeby współczesnego rynku pracy.

Przypominamy, że ideą Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości będzie budowanie świadomości społecznej dotyczącej możliwości prowadzenia własnego biznesu. Inkubator będzie miejscem, w którym młode osoby, pragnące założyć własną firmę, otrzymają wsparcie w początkowej fazie tworzenia działalności gospodarczej. Więcej…

Warto także zaznaczyć, że uroczyste otwarcie nowej siedziby samorządowców przypadło na rok, w którym obchodzimy jubileusz 15-lecia działalności Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego w Akademii. Mamy nadzieję, że w nowo wyremontowanych pomieszczeniach powstaną znamienite pomysły, które przyniosą korzyści dla całej społeczności akademickiej.