None

Miejsce administracji publicznej w cyberprzestrzeni

21 czerwca 2020 roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana „Miejsce administracji publicznej w cyberprzestrzeni”.
Konferencja zorganizowana została przez Akademię Sztuki Wojennej, Akademickie Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa (ACPC) oraz Warszawską Uczelnię Medyczną im. Tadeusza Koźluka z inicjatywy dyrektor ACPC prof. ASzWoj Katarzyny Chałubińskiej-Jentkiewicz. Spotkanie miało charakter zdalny, a obrady przeprowadzono w języku polskim i angielskim za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Konferencja stanowiła forum wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań przedstawicieli krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, a także opinii praktyków, na temat problematyki cyberprzestrzeni jako obszaru działania administracji publicznej w zakresie realizacji powierzonych jej przez ustawodawcę zadań. Zaproponowana przez organizatorów tematyka rozpatrywana była w dwóch aspektach - teoretycznym oraz praktycznym.

Celem konferencji było dokonanie analizy szeroko rozumianej problematyki działań administracji publicznej w cyberprzestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa oraz standardów i gwarancji obowiązujących w demokratycznym państwie prawnym.

Zarówno same referaty, jak i dyskusja oscylowały w znacznym zakresie wokół problematyki zapewnienia ochrony cyberprzestrzeni, która nabiera szczególnego znaczenia w przypadku intensyfikacji działań w tej sferze. Na konieczność zapewnienia cyberbezpieczeństwa zwracał uwagę m.in. prof. Istvan Hoffman. Korzystanie z cyberprzestrzeni wymaga również przeorganizowania pracy oraz służby w administracji publicznej, na bariery w tym zakresie zwracali uwagę prelegenci w swoich referatach, wątek ten wybrzmiewał też w dyskusji. W praktyce pojawiają się też problemy dotyczące procedowania przez kolegialne organy administracyjne, o czym mówiła prof. Małgorzata Czuryk. Miejsce administracji publicznej w cyberprzestrzeni współcześnie zostało zdefiniowane przez Covid-19, co podkreślił prof. Mirosław Karpiuk i w tym zakresie muszą nadal być podejmowane intensywne działania zmierzające nie tylko do zapewnienia stabilizacji, ale też poprawienia sytuacji.