None

Porozumienie o współpracy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej

Wspólne badania naukowe, współpraca zespołów projektowych, prowadzenie szkoleń oraz organizacja praktyk studenckich - to podstawowe cele porozumienia zawartego pomiędzy Akademią Sztuki Wojennej a Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.
Porozumienie zostało podpisane 19 czerwca 2020 r. w murach ASzWoj przez rektora-komendanta gen. bryg. dr. inż. Ryszarda Parafianowicza oraz p.o. prezesa PAŻP Janusza Janiszewskiego. W rozmowach uczestniczyli także przedstawiciele PAŻP – Dyrektor Biura Strategii i Współpracy Międzynarodowej Klaudiusz Kott, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Piotr Maziarz, p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Bezpieczeństwa ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Piotr Czech, Kierownik Działu Monitoringu i Przeglądów Bezpieczeństwa Mariusz Krzyżanowski oraz władze Akademii – dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec oraz dyrektor Instytutu Zarządzania Lotnictwem Cywilnym WZiD ASzWoj dr hab. Telesfor Marek Markiewicz.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, naukowych i dydaktycznych bazując na wieloletnim doświadczeniu obu instytucji. – „Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i Akademia Sztuki Wojennej mają wspólne cele a to porozumienie pomoże je zrealizować. Wierzę, że podjęta dziś współpraca pozwoli wypracować innowacyjne rozwiązania w obszarze bezpieczeństwa, jakości i zarządzania ruchem lotniczym” - podkreślił generał Parafianowicz. Zawarta umowa dotyczy także tworzenia wspólnych analiz naukowych, publikowania artykułów w międzynarodowych i krajowych czasopismach naukowych, organizowania konferencji oraz wymiany doświadczeń związanych z pozyskiwaniem funduszy na badania naukowe, infrastrukturę i kształcenie. Pierwszym etapem realizacji umowy będzie przeprowadzenie przez zespół naukowo-badawczy z Instytutu Zarządzania Lotnictwem Cywilnym zewnętrznego przeglądu kultury bezpieczeństwa w PAŻP. Jego efektem będzie opracowanie raportu na potrzeby doskonalenia kultury bezpieczeństwa w tej instytucji.

Przypominamy, że Akademia Sztuki Wojennej prowadzi aktualnie rekrutację na studia cywilne pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „Lotnictwo”. Studia przygotowane zostały z myślą o tych, którzy chcą związać swoją przyszłość z działalnością lotniczą w ramach podmiotów gospodarczych, instytucji administracji publicznej oraz ośrodków zarządzania kryzysowego. Dla pasjonatów lotnictwa, prowadzony jest również nabór na studia podyplomowe „Zarządzanie lotnictwem”. Poza doświadczoną kadrą i innowacyjnym programem studiów, dodatkowym wsparciem w kształceniu studentów ASzWoj jest otwarte pod koniec 2019 roku Laboratorium Bezzałogowych Systemów Powietrznych. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi prowadzonej rekrutacji: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kandydat/


• Oficjalna strona Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej: https://www.pansa.pl