None

Bezpieczeństwo finansowe państwa w obrocie gospodarczym

Na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, 22 czerwca 2020 roku, odbyło się seminarium naukowe w formie webinarium na temat „Bezpieczeństwa finansowego państwa w obrocie gospodarczym”. Zdalne spotkanie zorganizowali naukowcy z Katedry Ekonomiki Obronności i Bezpieczeństwa Gospodarczego Instytutu Logistyki WZiD ASzWoj.
W przedsięwzięciu uczestniczyli nauczyciele akademiccy, przedstawiciele Wojskowej Akademii Technicznej i Lotniczej Akademii Wojskowej, studenci oraz specjaliści z obszaru bezpieczeństwa finansowego, reprezentujący różne instytucje.

Webinarium miało charakter dyskusji naukowej, której celem było ukazanie wyzwań stojących przed sferą ekonomiczną państwa, a także nowych zagrożeń płynących z gospodarki światowej. Spotkanie przybliżyło potrzebę wymiany poglądów dotyczących m.in. bezpieczeństwa finansowego w systemie bezpieczeństwa narodowego oraz problematyki bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa.

Instytut Logistyki i Wydział Zrządzania i Dowodzenia już dziś zapraszają 11 grudnia 2020 r. na cykliczną konferencję naukową pn. „Wielowymiarowość Współczesnej Logistyki”, która w tym roku obejmuje problematykę rachunku ekonomicznego w logistyce.