None

„Dylematy funkcjonowania transportu miejskiego”

Czerwcowym wydarzeniem Instytutu Logistyki Wydziału Zarządzania i Dowodzenia było webinarium zorganizowane przez Katedrę Zarządzania Transportem na temat „Dylematów funkcjonowania transportu miejskiego”.
W przedsięwzięciu uczestniczyli nauczyciele akademiccy, studenci, jak również specjaliści z takich instytucji jak Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie czy Policja.

Webinarium miało charakter dyskusji naukowej, której celem było ukazanie transportu miejskiego w świetle współczesnych wyzwań oraz przedstawienie możliwości jego rozwoju. Spotkanie przybliżyło potrzebę wymiany poglądów dotyczących m.in. ekologii w transporcie czy zrównoważonej mobilności miejskiej jako wyzwania dla polskich miast.

Wydział Zrządzania i Dowodzenia już dziś zaprasza na kolejne webinarium naukowe, które zorganizowane zostanie 18 czerwca przez Katedrę Ekonomiki Obronności i Bezpieczeństwa Gospodarczego nt. „Bezpieczeństwo finansowe państwa w obrocie gospodarczym”.