"Academici Pacta Conventa"

Każdego roku władze Akademii Sztuki Wojennej przekazują studentom "Academici Pacta Conventa" – czyli informator o ponadprogramowych kierunkach rozwoju studentów, z której uczestnicy studiów w ASzWoj mogą korzystać w danym roku akademickim.
W obszernym dokumencie znajduje się zbiór wszystkich zajęć dodatkowych, w tym aktywności naukowych, sportowych i hobbystycznych, z których mogą korzystać studenci naszej uczelni. Można w nim znaleźć rejestr organizacji studenckich i kół naukowych, spis sekcji i klubów sportowych, grup artystycznych i kreatywnych, a ponadto zestawienie oferty e-learningowej i językowej, oferowanej przez funkcjonujące w Akademii komórki organizacyjne. Z myślą o miłośnikach podróżowania znalazło się także zestawienie wszystkich możliwości praktyk, staży i wymiany semestralnej w ramach programu Erasmus +. Akademickie Pacta Conventa uzupełniają informacje na temat stypendiów – m.in. naukowych i socjalnych - możliwych do uzyskania w naszej Alma Mater oraz zakwaterowania w domu studenckim.
 
Profesor Jarosław Gryz, prorektor ds. studenckich i pomysłodawca przedsięwzięcia wyjaśnia: – Akademickie Pacta Conventa – czyli „warunki uzgodnione” – to symboliczne podkreślenie tego, że władzom Akademii Sztuki Wojennej zależy na pełnym, zrównoważonym rozwoju naszych podopiecznych. To studenci wyjątkowej uczelni, w której można zdobyć certyfikat znajomości języka obcego uznawany przez NATO, spotkać się z żołnierzami i realnymi zadaniami wykonywanymi na rzecz obronności państwa, rozwinąć wiedzę i pasje, które być może zaowocują w późniejszym życiu zawodowym.
 
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem z załącznika, a także do lektury wywiadu z Profesorem Gryzem, który ukazał się na łamach Polski Zbrojnej – sprawdź koniecznie!

Nie oczekuj tego co przyniesie Ci przyszłość, ukształtuj ją tak, by spełniła twoje oczekiwania.