None

Komunikat Rektora-Komendanta ASzWoj

Komunikat Rektora-Komendanta ASzWoj z dnia 25 kwietnia 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni
Na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 24 kwietnia 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych (…) zawieszenie kształcenia w Akademii zostaje przedłużone do 24 maja.

Prowadzenie zajęć będzie kontynuowane w ramach kształcenia na odległość na dotychczasowych zasadach.