15 czerwca – Święto Akademii Sztuki Wojennej

20 zdjęć w galerii
Dziś Akademia obchodziła coroczne święto ustanowione dla upamiętnienia utworzenia w 1919 r. Wyższej Szkoły Sztabu Generalnego przemianowanej później w Wyższą Szkołę Wojenną.
Obecnością na uroczystych obchodach Święta ASzWoj zaszczycili nas dostojni goście na czele z Wojciechem Skurkiewiczem sekretarzem stanu w MON, licznie przybyła generalicja, kadra kierownicza i przedstawiciele jednostek i instytucji wojskowych, władz Rembertowa, kadra naukowo-dydaktyczna, pracownicy administracji, studenci i uczniowie klas mundurowych. Uroczystość uświetnili także przedstawiciele duchowieństwa: Biskup Polowy WP, Ewangelicki Biskup Polowy oraz zastępca Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego.

Minister Skurkiewicz zwracając się do społeczności akademickiej podkreślił, że „Akademia Sztuki Wojennej jest ważnym, jak nie najważniejszym ogniwem systemu wyższego szkolnictwa wojskowego”. Odczytał także list Mariusza Błaszczaka ministra obrony narodowej, w którym złożył gratulacje kadrze naukowo-dydaktycznej, wszystkim studentom oraz pracownikom z okazji święta i wskazał, że:
Akademia Sztuki Wojennej to elitarna wojskowa uczelnia, która może poszczycić się długą i bogatą historią. Kontynuuje działo kształcenia oficerów Wojska Polskiego oparte na niepodważalnych wartościach i wzorcach w służbie państwa i sił zbrojnych.
Mariusz Błaszczak
W okolicznościowym przemówieniu gen. bryg dr Robert Kosowski rektor-komendant Akademii, odwołując się do tradycji, które dziedziczy nasza uczelnia, przytoczył słowa marszałka Piłsudskiego definiujące sztukę wojenną, stanowiące filar współczesnego kształcenia w ASzWoj:
Praca wojny jest sztuką. Sztuka tworzy dzieła, a obiektem sztuki wojny jest zawsze zwycięstwo. Zwycięstwa więc szuka każdy dowódca, jak produktu swej pracy dowodzenia, swej pracy mózgu, nerwów i woli.
Józef Piłsudski
Na uwagę zasługuje fakt, że zasadniczym przełomem w funkcjonowaniu Wyższej Szkoły Wojennej było powołanie na komendanta generała Tadeusza Kutrzeby, uznawanego za jednego z najwybitniejszych sztabowców II RP, który dokonał gruntownej reorganizacji kształcenia oficerów. Największym jednak dorobkiem blisko 20-letniego istnienia Wyższej Szkoły Wojennej było wykształcenie ponad 1300 oficerów na potrzeby sił zbrojnych młodego państwa polskiego. Dla upamiętnienia jego postaci, przed frontem gmachu akademickiej biblioteki w 2020 roku stanął pomnik przypominający studentom dziedzictwo i tradycje tej uczelni.

Generał Kutrzeba często podkreślał, że „choć prawa wojny pozostają niezmienne, to formy działań ulegają zmianom i zależą od techniki uzbrojenia”. Odwołując się do jego słów generał Kosowski powiedział:
„Naszym zadaniem jest jak najlepiej przygotować przyszłych dowódców i sztabowców, a tym samym konsekwentnie wzmacniać Wojsko Polskie. Jest to szczególnie ważne w obliczu rosyjskiej agresji na nasze państwo”. Dziękując społeczności akademickiej za codzienne zaangażowanie w działalność naukową i dydaktyczną przytoczył jedną z wypowiedzi generała Pattona: „Nigdy się nie poddawaj. Nigdy nie myśl, że twoja praca się nie liczy. Każdy ma swoją robotę do spełnienia i musi ją wykonać. Wszyscy jesteście ogniwami tego wielkiego łańcucha”.

Uroczystość była doskonałą okazją do wręczenia aktów mianowania na kolejne stopnie wojskowe oraz wyróżnień. Za osobiste zaangażowanie zasłużeni dla budowania potencjału ASzWoj otrzymali: nagrody rzeczowe, listy gratulacyjne, pisma pochwalne, ryngrafy oraz medale i monety pamiątkowe. Czas oczekiwania na defiladę zgromadzonym uatrakcyjniły pokazy: walki wręcz w wykonaniu żołnierzy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich oraz musztry paradnej zaprezentowany przez uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie.

Po defiladzie, ostatnim akcentem uroczystości była parada motocykli prowadzonych przez przedstawicieli społeczności akademickiej.

Po jej zakończeniu, na gości czekały: sprzęt wojskowy, liczne stoiska tematyczne, żołnierska grochówka oraz pieczywo przygotowane w piekarni polowej. Za pomoc i wsparcie oprawy Święta Akademii dziękujemy dowódcom: 16 i 18 Dywizji Zmechanizowanej oraz 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, 11 Mazurskiego Pułku Artylerii, 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, 18 Batalionu Dowodzenia, 3 Batalionu Logistycznego, dyrektorowi Muzeum Techniki Wojskowej ARMA oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie, komendantom: Wojskowego Centrum Rekrutacji – Warszawa Praga oraz Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Żywieniowej.