Do podjęcia studiów na kierunku lotnictwo zachęcam zarówno miłośników podniebnych podróży, statków powietrznych, jak i doświadczonych pracowników branży lotniczej. Studentów tego kierunku wyróżnia zainteresowanie i pasja do lotnictwa.

Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania interesującej pracy na różnych stanowiskach. Od przyszłych studentów oczekujemy entuzjazmu do poznawania różnych aspektów i uwarunkowań bezpiecznego oraz efektywnego rozwoju transportu lotniczego. Wraz z uzyskiwaniem nowej wiedzy studenci nabywają umiejętności logicznego myślenia, kreatywności i otwartości na nowe wyzwania. Wiemy, że tego oczekują pracodawcy sektora lotniczego. Nasi absolwenci odnoszą sukcesy w pracy zawodowej, spełniając się jako pracownicy ośrodków badawczo-naukowych oraz instytucji i organizacji pracujących na rzecz lotnictwa, w tym Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, portów lotniczych, linii lotniczych i agentów obsługi naziemnej. Na kierunku lotnictwo oferujemy kształcenie na studiach licencjackich (I stopnia) oraz magisterskich (II stopnia) zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Na tym kierunku kształcenia prowadzone są po dwie specjalności. Na studiach licencjackich – organizacje lotnicze oraz zarządzanie ruchem lotniczym, a na magisterskich – organizacje lotnicze oraz zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie.

Wybór formy studiów i specjalności jest indywidualną decyzją studenta, zgodnie z jego preferencjami, i pozwala ukierunkować jego kształcenie na konkretny obszar zainteresowania. Zachęcamy absolwentów studiów licencjackich naszego kierunku, i nie tylko, do kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich. Zdobywanie wiedzy i umiejętności jej zastosowania z naszymi wykładowcami nie ogranicza się do uzyskania tytułu zawodowego licencjata lub magistra, jest także motywacją do kontynuowania nauki na studiach podyplomowych na kierunku „zarządzanie lotnictwem”.

Studenci kierunku lotnictwo oprócz zajęć teoretycznych w salach wykładowych i podróży studyjnych do instytucji i organizacji lotniczych odbywają także praktyki studenckie, nabierając tym samym doświadczenia zawodowego. Uczą się w ten sposób odpowiedzialności i poznają priorytety funkcjonowania branży safety always. Nasi studenci często już w trakcie kształcenia podejmują zatrudnienie w branży lotniczej, co pozwala im weryfikować i pogłębiać pozyskiwaną wiedzę, a także poznawać specyfikę pracy.

Ze względu na międzynarodowy charakter lotnictwa cywilnego duży nacisk edukacyjny kładziemy na możliwość rozwijania kompetencji komunikacyjnych w języku obcym w szczególności w języku angielskim. Służy temu udział w lektoratach, które pomagają poprawiać umiejętności językowe. Jednocześnie zachęcamy do wybierania przedmiotów wykładanych w języku angielskim oraz uczestnictwa w międzynarodowej wymianie studentów Erasmus +.
 
Studenci, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i dzielić się pasją lotniczą z innymi, mogą uczestniczyć w pracach Lotniczego Koła Naukowe ASzWoj – swoistej platformie nieskrępowanej wymiany poglądów i doświadczeń. Członkowie Lotniczego Koła Naukowego biorą udział w najciekawszych wydarzeniach branży lotniczej oraz cyklicznych spotkaniach z osobami związanymi z lotnictwem cywilnym.

Jeżeli propozycja kształcenia na kierunku lotnictwo jest zgodna z Twoimi oczekiwaniami i planami zawodowymi, to zapoznaj się z zasadami rekrutacji dostępnymi na stronie internetowej Akademii Sztuki Wojennej i bądź gotowy do startu!

Ambasador kierunku
lotnictwo
dr Agnieszka WILCZYŃSKA-STRAWA