Podejmując studia w Akademii Sztuki Wojennej na kierunku logistyka, masz szansę zdobycia cenionego i poszukiwanego na rynku pracy zawodu. W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i wykształcisz niezbędne umiejętności, które umożliwią Ci znalezienie interesującej i dobrze opłacanej pracy. Jeżeli jesteś człowiekiem kreatywnym, samodzielnym oraz nie boisz się wyzwań, to przyszła praca będzie dawać Ci dużo satysfakcji oraz wiele możliwości rozwoju zawodowego i społecznego.
 
Studia licencjackie trwają 3 lata i realizowane są w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym – dla osób, które chcą połączyć naukę z pracą zawodową. Istnieje także możliwość kontynuowania nauki na 2-letnich studiach magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych przeznaczonych dla absolwentów studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich).
 
W trakcie nauki studenci otrzymują zasób wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zadań na stanowiskach menadżerów ds. logistyki w poniższych specjalnościach:
  • logistyka przedsiębiorstwa – przygotowuje do zarządzania przepływem dóbr materialnych oraz procesami świadczenia usług logistycznych w podmiotach gospodarczych,
  • transport – kształci specjalistów z zakresu realizacji procesów transportowych i spedycyjnych na rynkach krajowych i międzynarodowych,
  • rachunek ekonomiczny w logistyce – przygotowuje do prowadzenia rachunków kosztów logistyki w podmiotach gospodarczych,
  • logistyka w sytuacjach kryzysowych – przygotowuje specjalistów z zarządzania procesami logistycznymi w ramach zespołów zarządzania kryzysowego na szczeblach administracji rządowej i pozarządowej w sytuacjach kryzysowych,
  • logistyka wojskowa – przygotowuje specjalistów od zarządzania procesami logistycznymi w jednostkach organizacyjnych terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych RP.
 
Studenci mają także możliwość uczestnictwa w wymianie międzynarodowej ERASMUS+ oraz w projekcie Top Young 100, który ma na celu wsparcie i promocję młodych talentów
na rynku pracy.
 
Akademia Sztuki Wojennej umożliwia również odbycie ochotniczego szkolenia wojskowego w Legii Akademickiej, podczas którego studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne, aby zostać żołnierzem rezerwy. (Szczegóły dostępne na stronie: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/legia-akademicka-na-stronie-mon/).
 
Rozwijanie zainteresowań i pasji umożliwia prężnie działające Koło Naukowe Studentów Logistyki, które organizuje spotkania, konferencje, wizyty w interesujących przedsiębiorstwach oraz inne formy aktywności studenckiej.
 
Nowoczesny i atrakcyjny program studiów umożliwia wszechstronne i zarazem specjalistyczne przygotowanie absolwentów do wykonywania pracy na stanowiskach logistycznych w:
  • krajowych i międzynarodowych podmiotach gospodarczych,
  • instytucjach publicznych administracji rządowej i pozarządowej,
  • ośrodkach zarządzania kryzysowego,
  • instytucjach naukowych (krajowych i zagranicznych).
 
Absolwenci kierunku logistyka są przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach specjalistów w gospodarce oraz administracji publicznej. Logistyka jest obecna praktycznie we wszystkich dziedzinach życia i mimo, że nie zdajemy sobie z tego sprawy, korzystamy z niej podczas robienia zakupów, jazdy środkami komunikacji, pobytu w restauracji czy zamawiając artykuły w Internecie.
 
Dzięki współpracy uczelni z licznymi przedsiębiorstwami, takimi jak: Instytut Transportu Samochodowego, Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne, Green Factory Logistics czy TakeTask, studenci mają możliwość odbycia w nich praktyk studenckich. Przedsiębiorstwa te, w ramach wyróżnienia, fundują często najlepszym absolwentom płatne staże zawodowe, które niewątpliwie są przepustką do kariery.
 
Zachęcamy do studiowania na kierunku logistyka w Akademii Sztuki Wojennej!
 
Ambasador kierunku
logistyka
mjr dr inż. Waldemar PAWLOS