None
Studia licencjackie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne trwają 3 lata (6 semestrów). Po zdaniu wymaganych programem studiów egzaminów i obronieniu pracy licencjackiej absolwent otrzymuje dyplom.
 
Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do analizowania, planowania i organizowania działań w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, ładu i porządku publicznego państwa, zwalczania zjawisk przestępczości zorganizowanej, gospodarczej i terroryzmu oraz planowania i organizowania działań ochronno-prewencyjnych.
 
Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności bezpieczeństwo powszechne, bezpieczeństwo publiczne lub zarządzanie kryzysowe.
 
Zajęcia prowadzą uznani specjaliści, dzięki którym otrzymasz aktualną wiedzę. Studenci uczestniczą w różnych formach zajęć studyjnych, seminariach z przedstawicielami służb, straży czy inspekcji, odwiedzają instytucje i obiekty ważne dla bezpieczeństwa wewnętrznego.
 
Na czwartym semestrze studenci odbywają praktyki, które bezpośrednio pozwolą poznać środowisko przyszłej pracy, a na piątym - przystępują do pisania pracy licencjackiej pod kierunkiem wybranego przez siebie promotora. W trakcie ostatniego semestru biorą także udział w grze decyzyjnej, podczas której mają okazję wykazać się zdobytą podczas studiów wiedzą i umiejętnościami.
 
Kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne gwarantuje zdobycie niezbędnych umiejętności i wiedzy, które są niezastąpione w przyszłej pracy zawodowej na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej, związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa, centrach zarządzania kryzysowego oraz m.in. w Straży Granicznej, Policji, strażach gminnych (miejskich), w służbach ratowniczych, komercyjnych firmach ochroniarskich oraz podmiotach gospodarczych związanych z bezpieczeństwem.
 
Nigdy nie jest za wcześnie, żeby pomyśleć o swojej przyszłości, dlatego już dziś wybierz studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie i zaprojektuj swoją przyszłość zgodnie ze swoimi potrzebami i aspiracjami.
 
Ambasador kierunku 
bezpieczeństwo wewnętrzne 
studia I stopnia
dr Klaudia STACHOWIAK