None
Instytut Historii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej prowadzi obecnie dwa kierunki studiów podyplomowych Służby specjalne i Działania analityczno-informacyjne w obszarze bezpieczeństwa. Oba są adresowane do chętnych legitymujących się dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia. Nauka na tych studiach prowadzona jest w trybie niestacjonarnym i trwa dwa semestry.

Słuchacze kierunku Służby specjalne zgłębiają wiedzę dotyczącą formowania, funkcjonowania i specyfiki działania służb specjalnych ze szczególnym uwzględnieniem dziejów polskich służb wywiadu i kontrwywiadu. Słuchacz uzyskuje w ten sposób wgląd w charakterystykę działań służb, zróżnicowanych nie tylko ze względu na odmienności w ich organizacji i specyfice pracy, lecz także z powodu rozmaitych kontekstów kulturowych. Wbrew pozorom nie jest to wiedza, która ma wyłącznie wąskie, specjalistyczne zastosowanie. Absolwent zyskuje dodatkowo przygotowanie do pracy ze specyficznymi rodzajami informacji oraz nabywa umiejętność jej efektywnego analizowania. Celem studiów jest dostarczenie wiedzy na temat miejsca służb wywiadowczych w aparacie państwa, realizowanych przez nie zadań oraz rozpoznawania działań obcych służb (identyfikacji ich celów i oznak działania).

Celem studiów na kierunku Działania analityczno-informacyjne w obszarze bezpieczeństwa jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy i kształtowanie umiejętności z zakresu zbierania, przetwarzania i analizy informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa. W zakres studiów wchodzi również przygotowanie do planowania, organizacji i koordynacji działań analityczno-informacyjnych na poziomach politycznym, strategicznym i operacyjnym. Absolwent jest przygotowany do skutecznego analizowania danych i informacji, zwłaszcza wykrywania oznak zagrożeń bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, a także oceny ich skali. Studia te są adresowane głównie do pracowników instytucji związanych z obroną narodową i ochroną państwa.
 
Ambasador
studiów podyplomowych i Instytutu Historii Wojskowej
służby specjalne
działania analityczno-informacyjne w obszarze bezpieczeństwa
dr Franciszek DĄBROWSKI