None
Program Erasmus+ umożliwia zrealizowanie części studiów bądź praktyk studenckich za granicą. Studenci mogą wybrać jedną z kilkudziesięciu uczelni lub instytucji w Unii Europejskiej bądź krajach zrzeszonych w programie.

W ramach Programu Erasmus+ nasi studenci mają możliwość wyjazdu zarówno do uczelni cywilnych, jak i wojskowych. Co więcej, każdy student wyjeżdżający na studia lub praktyki w ramach Erasmus+ otrzymuje atrakcyjne stypendium, którego wysokość jest uzależniona od kierunku wyjazdu.

O wyjazd na studia lub praktyki w ramach Erasmus+ aplikować mogą wszyscy studenci, którzy pozytywnie ukończyli pierwszy rok studiów, jednak to nie znaczy, że Twoja przygoda z Programem Erasmus+ nie może rozpocząć się już na tym etapie! Pierwszy rok studiów może być szansą na poznanie atmosfery sprzyjającej Programowi Erasmus+ dzięki możliwości dołączenia do koła studenckiego International Student Network (ISN). Główną ideą ISN jest wspieranie studentów zagranicznych podczas ich pobytu w Akademii.
 
Ambasador
Programu Erasmus+