Akademicki Związek Sportowy

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Akademii Sztuki Wojennej powstał w lutym 2008 roku jako jedna z jednostek organizacyjnych AZS Środowisko Warszawa. Do zadań Klubu Uczelnianego AZS na uczelni należy m. in.: współpraca ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w zakresie rozwoju  sportu na uczelni, przygotowania zawodników do udziału w zawodach środowiskowych (Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza, Varsoviada) i ogólnopolskich (Akademickie Mistrzostwa Polski) oraz organizacja życia sportowego na uczelni.