Misja i zadania

Studium Języków Obcych jest komórką organizacyjną realizującą ofertę programową Uczelni w zakresie nauczania języków obcych. Oferuje studentom polskim naukę języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego oraz cudzoziemcom – języka polskiego.
Studium prowadzi działalność dydaktyczną związaną z kształceniem językowym umożliwiającym studentom opanowanie języka obcego na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego.
Studium Języków Obcych organizuje również kursy dla kadry zawodowej zlecone przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON. Celem kursów jest doskonalenie umiejętności z języków obcych (głównie jęz. angielskiego i rosyjskiego) wraz z przygotowaniem do egzaminów resortowych wg STANAG 6001 na poziomach: podstawowym (SPJ 1111), średnio zaawansowanym (SPJ 2222) i zaawansowanym (SPJ 3333).
Studium Języków Obcych przeprowadza także egzaminy resortowe ze znajomości języka angielskiego wg STANAG 6001 na poziomach podstawowym (SPJ 1111) oraz średnio zaawansowanym (SPJ 2222).
W SJO pracuje wykwalifikowana kadra zapewniająca wysoki poziom nauczania. Zajęcia językowe prowadzone są z zastosowaniem nowoczesnych metod i z wykorzystaniem najnowszych środków dydaktycznych i multimedialnych.