Misja i zadania

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jest jednostką organizacyjną Akademii Sztuki Wojennej, której celem jest utrzymywanie i doskonalenie sprawności fizycznej studentów, kadry i pracowników uczelni, propagowanie zdrowego stylu życia i kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz rozwijanie różnorodnych form kultury fizycznej w środowisku akademickim. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Studium prowadzą zajęcia programowe z WF, organizują zawody sportowe i inne imprezy rekreacyjne na rzecz społeczności akademickiej.
 
Studium dysponuje bazą sportowo-rekreacyjną, która spełnia potrzeby zarówno studentów, jak i pracowników uczelni. Akademicki Ośrodek Sportowy składa się z dwóch hal sportowych, siłowni, basenu, sali sportów walki, stadionu, boiska wielofunkcyjnego typu „orlik” oraz gabinetu odnowy biologicznej.
 
Znajdujące się w pobliżu kompleksy leśne oraz lokalny rezerwat przyrody tworzą korzystny mikroklimat  i zapewniają osobom w każdym wieku doskonałe warunki do podejmowania różnorodnych form aktywności fizycznej.