RODO

Akty prawne  dotyczące ochrony danych osobowych obowiązujące w Polsce:
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (D. Urz. UE nr L 119 z 4.05.2016 r.), (RODO) 
  2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781).
 
W Akademii Sztuki Wojennej (ASzWoj) Zarządzeniem Rektora – Komendanta z 25 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Akademii Sztuki Wojennej wprowadzono do stosowania: Politykę ochrony danych osobowych w Akademii Sztuki Wojennej, Instrukcję bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Akademii Sztuki Wojennej, które określają zasady przetwarzania danych osobowych w ASzWoj oraz sposoby ich zabezpieczenia, zasady określające sposób zarządzania danymi osobowymi przetwarzanymi w ASzWoj, zadania, obowiązki i odpowiedzialność poszczególnych osób/podmiotów w zakresie ochrony danych osobowych obowiązujących w ASzWoj.
 
W zakresie jednak, w którym Akademia Sztuki Wojennej bezpośrednio wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem i obronnością oraz podejmuje czynności niezbędne do celów zapobiegania i ścigania przestępczości, regulacje RODO zostają wyłączone. W ich miejsce stosuje się odpowiednie procedury resortowe, obowiązują przepisy o ochronie informacji niejawnych i inne przepisy prawa.
 
Link do tekstu RODO:  https:/www.uodo.gov.pl/pl/131/224 
 
 
Administratorem Danych Osobowych w Akademii Sztuki Wojennej jest Rektor-Komendant ASzWoj reprezentowany przez
gen. bryg. dr. Roberta KOSOWSKIEGO
z siedzibą przy al. gen. A. Chruściela "Montera" 103
 
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Anna KOLEK
tel. 261-813-166