Kontakt do Wydawnictwa Akademii Sztuki Wojennej

wydawnictwo@akademia.mil.pl
Dyrektor Wydawnictwa
tel. 261 813 334
kom. 795-547-941
r.czerwinska@akademia.mil.pl 
 
Kancelaria
tel. 261-813-752
tel. 261-813-671
t.okrajny@akademia.mil.pl
 
Księgarnia
tel.: 261 814 608
e-mail: ksiegarnia@akademia.mil.pl
 
Redaktor techniczny/grafika
tel. 261-813-118
m.gawlowska@akademia.mil.pl
e.wisniewska@akademia.mil.pl
 
Korekta
tel. 261-814-164
m.sektas@akademia.mil.pl
 
Redaktor stylista 
tel. 261-814-666
t.sitkiewicz@akademia.mil.pl
 
Grafika/drukarnia
tel. 261-814-093
d.lysio@akademia.mil.pl
 
Introligatornia
tel. 261-814-326
e.wisniewska@akademia.mil.pl