O ADL

Wydział Kształcenia na Odległość (WKnO) funkcjonuje w  Akademii Sztuki Wojennej, a jego działalność dotyczy wspierania kształcenia akademickiego i pozaakademickiego oraz promocji innowacyjnych form i metod dydaktycznych.
 
Misją Wydziału jest przede wszystkim:
  • inicjowanie i popularyzowanie wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość w prowadzonych przez Akademię studiach I, II i III stopnia (i podyplomowych) oraz kursach w zakresie systemu doskonalenia zawodowego kadr sił zbrojnych RP,
  • wdrażanie opracowanych metodyk (standardów) wykonywania materiałów dydaktycznych i sposobu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowych technologii,
  • prowadzenie szkoleń samoobsługowych, samoobsługowych ze wsparciem mentora lub eksperta, a także szkoleń realizowanych pod kierunkiem trenera,
  • doradztwo i edukacja z dziedziny IT, metodyki oraz wykorzystania funduszy unijnych w projektach e-learningowych,
  • działalność w zakresie badań pilotażowych w zakresie wykorzystywania nowych technologii informacyjnych w edukacji,
  • koordynowanie wykorzystania i modernizacja laboratorium stacjonarnego i mobilnego Akademii,
  • promowanie rozwiązań kształcenia na odległość w Akademii i Siłach Zbrojnych RP.
Intensywnie bierzemy udział w życiu akademickim wojskowych i cywilnych środowisk e-edukacyjnych w Polsce i za granicą.