5 lat ASzWoj - lata tradycji

CZY WIESZ, ŻE...?
 • CZY WIESZ, ŻE W AKADEMII FUNKCJONUJE DOSTĘP DO ZASOBÓW CYFROWYCH, Z KTÓRYCH MOŻESZ KORZYSTAĆ?

  Biblioteka Głowna udostępnia szereg zasobów za pośrednictwem łącza internetowego. Dzięki digitalizacji oraz udostępnianiu pełnotekstowych zasobów naukowych studenci ASzWoj mają dostęp do kilkunastu baz pozwalających prowadzić badania naukowe, czy przygotować prace zaliczeniowe w oparciu o najnowsze wydawnictwa krajowe oraz międzynarodowe.

   

  Wśród udostępnianych baz można znaleźć m.in.: LEX – System Informacji Prawnej - zawierający teksty polskich aktów prawnych, orzecznictwo i komentarze, EBSCO obejmującą pakiet podstawowy 15 baz, w tym 8 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe różnych wydawców, książki, gazety i inne publikacje, INTERNATIONAL SECURITY & COUNTER-TERRORISM REFERENCE CENTER, która obejmuje obszerne źródła publicznie dostępnej informacji dla celów wywiadu i jest przeznaczona dla analityków, specjalistów zajmujących się zarządzaniem ryzykiem oraz studentów, Taylor & Francis zapewniającą dostęp do ponad 1400 recenzowanych czasopism zawierających treści potrzebne użytkownikom do prowadzenia badań oraz nauczania w zakresie nauk społecznych oraz humanistycznych, ProQuest Central to amerykańska baza naukowa, która obejmuje bazy danych z takich dziedzin jak nauki społeczne. 

   

  Ponadto w czytelni Biblioteki Głównej studenci mogą skorzystać z systemu ACADEMICA cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej oraz prasy krajowej i zagranicznej w formacie cyfrowym. 

   

  Najnowszym zasobem cyfrowym udostępnianym przez Bibliotekę jest Portal Bezpieczeństwa i Obronności, będący biblioteką cyfrową, w której zdeponowano cyfrowe kopie zbiorów o charakterze historyczno-wojskowym. 

   

  Szczegóły znajdują się na stronie internetowej BG: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/biblioteka/ 

 • CZY WIESZ, ŻE DZIĘKI AKADEMII MOŻESZ ZWIEDZAĆ ŚWIAT?
  Akademia Sztuki Wojennej prowadzi intensywną działalność w ramach Programu Erasmus+, dzięki czemu studenci i pracownicy naszej uczelni mają możliwość rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań poza granicami kraju. Program Erasmus+ umożliwia studentom realizację części studiów bądź praktyk w instytucjach zagranicznych, natomiast pracownicy mają możliwość wyjazdu do uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub w celach szkoleniowych. Oprócz rozwoju naukowego,  udział w Programie Erasmus+ umożliwia także poznanie wielu krajów europejskich oraz ich kultur.
   
  W ramach Programu Erasmus+, Akademia prowadzi współpracę z niemal 90 uczelniami partnerskimi w krajach Unii Europejskiej i państwach stowarzyszonych z programem, takich jak Turcja czy Macedonia Północna, a w naszej ofercie znajdują się uczelnie cywilne, jak i wojskowe. Beneficjenci programu otrzymują atrakcyjne dofinansowanie na wyjazd ze środków projektu.
   
  W każdym semestrze do ASzWoj przyjeżdżają również studenci zagraniczni, którzy w naszej uczelni realizują studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+. W Akademii przez ponad 11 lat trwania programu studiowało setki studentów z całej Europy. Powstało również koło studenckie International Student Network zrzeszające polskich studentów mentorów, którzy udzielają wsparcia studentom zagranicznym. Warto do nich dołączyć
 • CZY WIESZ, ŻE W ASZWOJ MOŻESZ ZDOBYĆ NATOWSKI CERTYFIKAT Z JĘZYKA OBCEGO?
  Studium Języków Obcych ASzWoj posiada uprawnienia do organizowania egzaminów z języka angielskiego na poziomie 1 i 2 według normy STANAG 6001. Od wielu lat przeprowadzamy takie egzaminy dla żołnierzy zawodowych i pracowników resortu obrony narodowej, ale nie tylko. Osoby cywilne, które marzą o pracy i karierze w Polskich Siłach Zbrojnych, także mogą przystąpić do egzaminu i uzyskać certyfikat uznawany we wszystkich krajach Sojuszu Północnoatlantyckiego. 
   
  Egzamin składa się z czterech części, podczas których sprawdzane są umiejętności z mówienia, pisania, czytania i słuchania w języku angielskim.  Szczegółowe informacje na temat terminów organizowanych egzaminów umieszczane są na stronie internetowej Akademii. 
 • CZY WIESZ, ŻESTUDENCI I PRACOWNICY ASZWOJ MOGĄ BEZPŁATNIE KORZYSTAĆ Z INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ?

  Studium dysponuje bazą sportowo-rekreacyjną, która spełnia oczekiwania zarówno studentów, jak i pracowników uczelni. Akademicki Ośrodek Sportowy składa się z dwóch hal sportowych, dwóch siłowni, basenu, sali sportów walki, stadionu sportowego z bieżnią lekkoatletyczną, boiska do piłki nożnej i boisk do plażowej piłki siatkowej, boiska wielofunkcyjnego typu „orlik” oraz gabinetu odnowy biologicznej.

   

  Znajdujące się w pobliżu kompleksy leśne oraz lokalny rezerwat przyrody tworzą korzystny mikroklimat  i zapewniają osobom w każdym wieku doskonałe warunki do podejmowania różnorodnych form aktywności fizycznej.

   

  Przy SWFiS działa Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Akademii Sztuki Wojennej jako jedna z jednostek organizacyjnych AZS Środowisko Warszawa. Do jego zadań należy m. in.: współpraca ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w zakresie rozwoju  sportu na uczelni, przygotowania zawodników do udziału w zawodach środowiskowych (np. w Akademickich Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza czy Varsoviadzie) i ogólnopolskich (jak np. Akademickie Mistrzostwa Polski). To właśnie członkowie Klubu dbają o sportowy rozwój uczelni. Aktualnie w ASzWoj funkcjonują takie sekcje sportowe, jak: piłka nożna (kobiet i mężczyzn), piłka siatkowa (kobiet i mężczyzn), piłka koszykowa (kobiet i mężczyzn), piłka ręczna, badminton, pływanie, szermierka, zumba, ćwiczenia siłowe – TRX, szachy i żeglarstwo. Sprawdź szczegóły!

 • CZY WIESZ, ŻE W AKADEMII MOŻESZ ROZWIJAĆ SWOJE PASJE?
  W Akademii Sztuki Wojennej funkcjonuje obecnie 13 organizacji studenckich i kół naukowych, w których studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Tematyka poruszana przez te organizacje jest bardzo szeroka i dotyczy nie tylko zagadnień związanych ze studiowanym kierunkiem! Organizacje studenckie i koła naukowe zarówno organizują, jak i biorą udział w różnych konferencjach i szkoleniach w całej Polsce i na świecie. 
   
  Akademickie organizacje studenckie wspiera Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego, która reprezentuje interesy wszystkich studentów. URSS zajmuje się wszystkim tym, co dotyczy studenckich spraw i życia ASzWojowników w murach naszej Akademii - zaczynając od opiniowania programów studiów, po organizację eventów i wydarzeń kulturalno-sportowych. Samorząd Studencki wspiera również udział studentów ASzWoj w certyfikowanych szkoleniach, które odpowiadają aktualnym potrzebom i wyzwaniom rynku pracy. Przedstawiciele URSS biorą udział we wszystkich akcjach promocyjnych oraz wydarzeniach organizowanych przez Akademię Sztuki Wojennej i służą pomocą nie tylko swoim kolegom z uczelni, ale także kandydatom na studia. 
   
  Chcesz wiedzieć pierwszy o wydarzeniach organizowanych przez naszych studentów? Obserwuj na FB "Organizacje studenckie ASzWoj"