Żołnierze po desantowaniu ze śmigłowca

Mundury polowe

Autor zdjęcia: A. Dwulatek
Wkładając mundur polowy żołnierz ma poczucie wyjątkowości.
Mundurowi polowemu – jak każdemu innemu – należy się szacunek ze względu na to, że jest umundurowaniem polskiego żołnierza.
Żołnierz „topi” go w deszczu i błocie, przypala go na torze napalmowym, przeciera czołgając się w nim, a jednocześnie nie urąga jego powadze.

Mundur polowy w kamuflażu ochronnym noszą wszyscy żołnierze, z wyjątkiem żołnierzy jednostek pływających Marynarki Wojennej.
Żołnierze jednostek pływających Marynarki Wojennej noszą ubiór ćwiczebny w kolorze granatowym.

Ubiór polowy lub ćwiczebny nosi się podczas:
1) alarmu, szkolenia poligonowego i ćwiczeń;
2) podróży służbowej, gdy obowiązuje wykonywanie zadań w ubiorze polowym lub ćwiczebnym;
3) wykonywania obowiązków służbowych na terenie garnizonu, jeżeli z ich charakteru wynika konieczność występowania w tym ubiorze.

W składzie ubiorów polowych nosi się:
1) beret – wszyscy żołnierze, z wyjątkiem żołnierzy Sił Powietrznych;
2) furażerkę polową – żołnierze noszący umundurowanie Sił Powietrznych;
3) kapelusz polowy – żołnierze wykonujący zadania służbowe poza granicami państwa;
4) czapkę zimową – wszyscy żołnierze przy niskich temperaturach