Wielkanocne życzenia od żołnierzy Polskich Kontyngentów Wojskowych

Niech te święta będą pełne radości, niech przeżywanie tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego napełni nas pokojem i wiarą, wielu radosnych i spokojnych chwil, obecności bliskich – takie życzenia płyną dla nas wszystkich od żołnierzy Polskich Kontyngentów Wojskowych, m. in. z Łotwy, Iraku Libanu, Rumunii i Włoch.
W tym roku prawie 1500 żołnierzy i pracowników Wojska Polskiego spędzi Święta Wielkanocne z dala od bliskich, na służbie poza granicami naszej Ojczyzny. Aktualnie Polska uczestniczy w międzynarodowych operacjach prowadzonych pod auspicjami NATO, Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych i w ramach międzynarodowej koalicji zwalczającej ISIS.

Święta na służbie spędza m. in. żołnierze wojsk operacyjnych i terytorialnej służby wojskowej, którzy każdego dnia wspierają Straż Graniczną w ochronie naszej granicy.